Skicka din ansökan åt oss

För att kunna söka ett av våra lediga jobb, måste du registrera dig. Tyvärr kan detta endast göras på finska. Med att registrera dina uppgifter, söker du tiotals lediga jobb på en och samma gång – men du kan och skall även alltid gå in och koppla din cv till ett ledigt jobb som du är intresserad av, för att markera att du söker just det jobbet!

Till din ansökan skall du alltid koppla din cv samt en riktad eller en öppen ansökan. Var noga med att cv:n och ansökan är på det språk som annonsen är!

Reservera ca 10 minuter till registreringen och fyll i alla uppgifter noggrant! Vi ger inte ut uppgifterna åt en tredje part och ingen annan arbetssökande kan se dina uppgifter.

Information för arbetssökande

Adiente är specialiserad på rekryteringar, vilket innebär att arbetstagaren anställs av kundföretaget, vår uppgift är endast att hitta DIg! Förutom vanliga rekryteringsuppdrag, gör vi ofta även head-hunting uppdrag. I frågan om personaluthyrningar, är våra typsika uthyrningar vanligen 6-12 månader långa och brukar i mån av möjlighet sluta med att kundföretaget fastanställer arbetstagaren.

Adiente som arbetsgivare
Våra kundföretag söker vanligen via oss personer till olika typer av försäljningsuppdrag, IT, bank-, finansiering-, och försäkring, till olika kontorsuppgifter, till vårdbranschen och till olika chefs och ledarpositioner.
Adientes kontor ligger i Kägelstranden i Esbo och största delen av våra kunder finns i huvudstadsregionen.

Vad förväntar sig Adiente av sina anställda?
Våra kunder har höga förväntningar och höga krav på oss, vilket betyder att vi måste ha motsvarande krav på våra anställda. Vi förväntar oss att du kan vad du säger att du kan, men viktigast är det att du vill jobba och tycker att det är roligt att jobba, att du har en positiv attityd och att du är flexibel!


Tidigare rekryteringar

Adiente rekryterar personer till helt olika typer av arbetsplatser. Den gemensamma nämnaren och röda tråden är dock att kundföretaget skall vara välansett och intressant och att arbetsuppgiften är utmanande och utmanande. Nedan exempel på positioner som Adiente rekryterat till:

Marknadsföringsdirektör
Marknadsföringsassistent
Controller
VD
Kontorsassistent
Analytiker
Key Account Manger
Produktchef
Logistikchef
Business Development Manager
Finansieringsassistent
Försäljningschef
Business Area Manager
Market Activation Manager
Partner Manager
Customer Service
Överläkare
Bokförare
Personalkonsult
Personalchef
HR-assistent