Skicka din ansökan till oss och bli också gärna en del av vår Talent Community!

För att söka ett av våra lediga jobb, klicka på jobbet i fråga och fyll i ansökan till jobbet direkt.

Du kan också välja att skicka in en öppen ansökan och då bli en del av vår Talent Community. Låt oss veta vilken typs av arbete du är intresserad av, så kontaktar vi dig då vi får ett uppdrag som kan vara av intresse för just dig. Fastän du är medlem av vår Talent Community, så uppmuntrar vi dig även att skicka in en ansökan direkt till de positioner du själv är intresserad av. Som medlem kan du länka ditt CV direkt till öppna positioner.

Då du registerar dig, kommer vi att be dig om grundläggande personuppgifter, information om utbildning och arbetserfarenhet samt vilka typs arbeten du är intresserad av. Dessutom hoppas vi att du bifogar ditt CV i vårt system. Om du vill kan du även länka en presentationsvideo eller annat material om dig själv.

Reservera ca 10 minuter för registreringen och fyll i alla uppgifter noggrant! Vi ger inte ut uppgifterna åt en tredje part utan ditt samtycke och ingen annan arbetssökande kan se dina uppgifter.

Information för arbetssökande

Adiente är specialiserad på rekryteringar, vilket innebär att arbetstagaren anställs av kundföretaget, vår uppgift är endast att hitta DIg! Förutom vanliga rekryteringsuppdrag, gör vi ofta även head-hunting uppdrag. I frågan om personaluthyrningar, är våra typsika uthyrningar vanligen 6-12 månader långa och brukar i mån av möjlighet sluta med att kundföretaget fastanställer arbetstagaren.

Adiente som arbetsgivare
Våra kundföretag söker vanligen via oss personer till olika typer av försäljningsuppdrag, IT, bank-, finansiering-, och försäkring, till olika kontorsuppgifter, till vårdbranschen och till olika chefs och ledarpositioner.
Adientes kontor ligger i Kägelstranden i Esbo och största delen av våra kunder finns i huvudstadsregionen.

Vad förväntar sig Adiente av sina anställda?
Våra kunder har höga förväntningar och höga krav på oss, vilket betyder att vi måste ha motsvarande krav på våra anställda. Vi förväntar oss att du kan vad du säger att du kan, men viktigast är det att du vill jobba och tycker att det är roligt att jobba, att du har en positiv attityd och att du är flexibel!


Tidigare rekryteringar

Adiente rekryterar personer till helt olika typer av arbetsplatser. Den gemensamma nämnaren och röda tråden är dock att kundföretaget skall vara välansett och intressant och att arbetsuppgiften är utmanande och utmanande. Nedan exempel på positioner som Adiente rekryterat till:

Marknadsföringsdirektör
Marknadsföringsassistent
Controller
VD
Kontorsassistent
Analytiker
Key Account Manger
Produktchef
Logistikchef
Business Development Manager
Finansieringsassistent
Försäljningschef
Business Area Manager
Market Activation Manager
Partner Manager
Customer Service
Överläkare
Bokförare
Personalkonsult
Personalchef
HR-assistent