Vad är business coaching?

Business coaching är lösningsorienterad handledning som strävar till att utveckla både individen och affärsverksamheten.  Den certifierade business coachens roll är att ifrågasätta klientens egna övertygelser och beteenden, så att hen kan hitta nya lösningar och ny drivkraft.

Affärscoachen hjälper en person att utvecklas och bli ännu bättre på det som hen redan kan. Coachingprocessen hjälper personen att se sina egna styrkor, självkänslan stiger och personen når bättre resultat.

Allt fler företagsledare, entreprenörer och företag använder affärscoaching för att nå framgång och för att kunna urskilja sig i konkurrensen. Att urskilja sig och att säkerställa att man gör saker på rätt sätt och i rätt ordning bygger en stark grund för att nå framgång i en ständigt föränderlig värld.

Via coaching är det möjligt att föra en persons prestationer till en helt ny nivå. Under coachingprocessen hjälper coachen klienten att definiera sina mål – vad vill hen uppnå och hjälper sedan klienten att nå målen. Processen skapar motivation och hjälper klienten att målmedvetet fokusera på att gå framåt.

För vem passar affärscoaching?

Affärscoaching lämpar sig för alla som vill utvecklas professionellt eller i sin karriär. Det är viktigt att viljan att genomgå en coachingprocess finns hos klienten själv – att hen vill utvecklas och hitta sina egna dolda resurser, oavsett vilken roll hen har i företaget. Coaching hjälper personen att få fram det bästa i sig själv – att utvecklas på olika plan.

Business coaching passar t.ex. dig som precis har startat eller vill starta ett eget företag och behöver stöd för att komma igång ändamålsenligt och effektivt från första början.

Coaching passar även för dig som nyligen börjat i en ny position där du snabbt måste komma in i rollen och få ett grepp om dina nya ansvarsområden.

Affärscoaching rekommenderas även om du arbetar i en ledande position och vill utvecklas i ditt ledarskap.

Målen för business coachingen kan också bindas direkt till affärsmål; hur kan man öka försäljningen eller omsättningen, eller hur kan man effektivera och förbättra saker på sitt eget affärsområde.

Business coaching är också ett utmärkt sätt att belöna en motiverad anställd. Istället för en ekonomisk bonus kan hen ges en möjlighet att utvecklas professionellt och i sin karriär med hjälp av coaching.

Business coaching fokuserar på personlig utveckling i arbetssammanhang.

Fördelar med business coaching

De främsta anledningarna till att företagsledare använder affärscoaching är personlig utveckling eller för att förbättra företagets resultat. Resultaten av coachingen kan mätas på många sätt; omsättning, vinst, tillväxt, kostnader, anställdas arbetstillfredsställelse, kundupplevelse etc. Varje område kan utvecklas och optimeras tillsammans med Adientes professionella certifierade business coach.

En annan viktig anledning att erbjuda coaching till sin personal är för att öka arbetstillfredsställelse och engagemang genom personligt tillväxt.

Business coaching processen i praktiken

Den certifierade business coachen hjälper klienten att definiera och nå klientens egna mål. Coachen stöder klientens egen förmåga att lösa problem och utvecklas genom hela processen.

Affärscoachingen består av fem personliga möten med den egna certifierade business coachen. Träffarna hålls 1-2 gånger per månad, vanligtvis under 3-6 månaders tid. Ett möte varar i 1-1,5 timmar. Beroende på klientens mål kan man även ta med den coachades förman i processen. I så fall startar processen med en inledande diskussion där coachen, den coachade och hens förman är närvarande. Målen för hela processen definieras under den inledande diskussionen och förmannens roll blir att stöda sin teammedlem i hens utveckling under hela processen. Förmannen deltar även i den sista coachingsessionen, där man sedan tillsammans utvärderar resultaten av coachingen.

Den certifierade affärscoachens roll är att stöda sin klient och hjälpa hen att identifiera sina egna styrkor och resurser. Coachingprocessen är alltid positiv och lösningsinriktad och fokuserar på hur klientens styrkor kan användas för att uppnå målen.

När är business coaching inte en lämplig metod

För att coachingprocessen ska lyckas måste klienten själv vilja delta i coachingen och ha viljan att utvecklas. Om personen är utmattad, har långvariga problem med välbefinnande på arbetsplatsen eller inte har vilja eller resurser till självutveckling kan terapi eller annan form av hjälp vara ett mer lämpligt alternativ.

"Rohkeus saa minut tekemään asioita, joihin en uskonut pystyväni. En ollutkaan se, jonka luulin. Olin paljon enemmän."

– Tommy Hellsten

Coaching sessionerna kan hållas genom träff på plats eller på distans

Adientes Certifierade Business Coachar

Erica Flinck-Härkönen

Verkställande direktör Erica Flinck-Härkönen är ekonom, med inriktning på företagande. Erica har grundat Adiente 2005 och har sedan dess jobbat med personaluthyrning, rekryteringar, headhunting, konsultering och coaching.  Hon besitter en bred kunskap om arbetslivets möjligheter och utmaningar, samt av arbetstagares förväntningar i olika skeden av karriären.

Erica är Certifierad Business Coach, specialiserad på coachning av företagare, företagsledning och middlemanagement. Alla kunder är dock välkomna, och alla kan dra nytta av en coaching process, bara det finns något man vill jobba med, utveckla eller förändra.

Erica erbjuder coaching på svenska, finska och engelska, personligen i huvudstadsregionen, eller via Teams/Meet/Zoom eller annat, utan geografiska begränsningar.

Erica Flinck-Härkönen
VD, Certified Business Coach
Tel. +358 40 510 7700
E-mail: erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Marika Högström-Andersson

Senior HR Consultant Marika Högström-Andersson har en magistersexamen i vuxenedagogik och har arbetat som kundansvarig rekryteringskonsult och med teamutveckling i mer än 15 år. Hon har bred kunskap om olika möjligheter och utmaningar i arbetslivet och har erfarenhet av förväntningar hos arbetsgivare och anställda i olika skeden av sin karriär.

Förutom rekryterings- och teamutvecklingsarbete är Marika specialiserad på att använda DISC analyser. DISC analyser kan också användas som ett verktyg under coachingprocessen.

Marika är certifierad business coach och erbjuder affärscoaching på finska, svenska och engelska – personligen i storstadregionen eller på distans utan geografiska begränsningar.

Marika Högström-Andersson

Senior HR Consultant

Tel: +358 50 572 6439

Epost: marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Att jobba med Adientes kunniga och professionella Certifierade Business Coach är inspirerande och utvecklande.

Boka en kostnasdfri 30-minuters business coaching konsultation för dig själv eller för en teammedlem och ta reda på om Adientes affärscoaching lämpar sig för dig eller för ditt team.

Boka en konsultation

Kontakta oss och kom på besök eller boka ett Teams-möte!