Adiente

Adiente Oy on vuonna 2005 perustettu henkilöstöpalveluyritys. Olemme erikoistuneet rekrytointeihin, pitkäaikaisiin henkilöstövuokrauksiin sekä Extended DISC -henkilö- ja ryhmäanalyyseihin.

Toimimme laajasti eri aloilla ja työntekijäsegmenttien parissa. Räätälöimme aina jokaisen toimeksiannon asiakasyrityksemme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti
Adiente hoitaa kaikki toimeksiannot henkilökohtaisesti sekä asiantuntevasti. Henkilön osaamisen lisäksi olennaista on hakijan soveltuvuus yritykseen ja sen kulttuuriin.

Arvostamme kumppanuutta, luotettavuutta, nopeutta sekä joustavuutta.

Tyytyväinen asiakas ja onnistunut toimeksianto ovat tärkeimmät tavoitteemme.

Toiminta-ajatuksemme

Haluamme pysyä pienenä yrityksenä koska haluamme tuntea jokaisen asiakkaamme hyvin, ja panostamme paljon asiakassuhteisiimme. Melkein kaikki asiakkaamme ovat yrityksiä joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosia. Toivotamme toki uusiakin asiakkaita tervetulleiksi.

Monet asiakkaistamme ovat pohjoismaisia yrityksiä jotka arvostavat ja tarvitsevat kielitaitoisia ihmisiä, ja suuri osa rekrytoinneista kohdistuu henkilöihin joilla on korkeakoulututkinto. Siksi on myös luonnollista että meillä itsellämme on samanlainen tausta.

Adiente Oy sijaitsee Espoossa, toimintaympäristönään pääkaupunkiseutu.

Palvelumme

Palvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

1. Rekrytointipalvelut
– Avoin haku
– Hybridihaku
– Suorahaku/head hunting
– Hiljainen haku

2. Henkilöstövuokrauspalvelut
– Asiantuntijavuokraukset
– Sijaisuudet
– Projektit
– Kesätyöt
– Vuokratun työntekijän voi rekrytoida koska vaan vuokrausaikana

3. Henkilöarviointeja
– Extended DISC

4. Konsultointipalveluja
– Tiimin-/organisaation kehittäminen DISC analyysien avulla
– Työsopimukset, haastattelut, kehityskeskustelut
– Johdon valmennus ja tuki
– Organisaation ja henkilöstön kehittäminen
– Henkilöstön määrällinen kasvattaminen ja kasvun hallittavuus
– Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Noudatamme alan sopimuksia

Adiente Oy on kuulunut Henkilöstöpalveluyritysten liittoon, ja tätä kautta myös Elinkeinoelämän keskusliittoon, perustamisesta lähtien. Noudatamme liittojen asettamia sääntöjä ja menettelytapoja, yleisiä sopimusehtoja, henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta ja lisäksi Adiente on auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys.

Alan yleiset sopimusehdot
Henkilöstöpalvelualojen liitto on laatinut henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot, jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot on luettavissa tästä.

Työehtosopimus
Henkilöstöpalvelualojen liitto neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta, joka on tehty HPL:n ja ERTO:n välillä, sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on luettavissa tästä.

Me olemme Adiente

Erica Flinck-Härkönen

Toimitusjohtaja
KTM

+358 40 510 7700
erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Erica Flinck on perustanut Adienten tammikuussa 2005. Hän toimii toimitusjohtajana sekä asiakasvastuullisena konsulttina johdon ja asiantuntijoiden suorahakutoimeksiannoissa.

Marika Högström-Andersson

Senior HR Consultant, Certified Business Coach
Kasvatustieteen maisteri, KM

+358 50 572 6439
marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Marika Högström-Andersson aloitti Adientellä keväällä 2005. Hän toimii asiakasvastuullisena konsulttina henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja headhunting-toimeksiannoissa. Marika tekee myös Extended DISC -henkilö- ja tiimianalyysejä sekä rekrytointi- että tiiminkehitystoimeksiannoissa.