Työelämän muutostilanteet sekä Outplacement palvelut

Työelämässä realisoituu aikanaan tilanteita, jolloin tiimiä halutaan kasvattaa, ja välillä myös tilanteita, joissa tiimin kokoa täytyy pienentää. Yritys tai tiimi on aina kokonaisuus, ja tiimin koon muuttaminen pienempään suuntaan on aina iso, ja usein myös ikävä päätös esihenkilölle. Tämä päätös vaikuttaa aina koko tiimiin, myös heihin, jotka jäävät yritykseen.

Adientella on kattava outplacement palvelu, ja voimme irtisanomistilanteessa osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin eri osa-alueisiin. Kokonaisvaltaisessa outplacementissa ei ole kyse ainoastaan irtisanottavista henkilöistä, vaan kokonaisuus sisältää kolme tärkeää osa-aluetta: Esihenkilön tuki, tiimin tuki sekä irtisanotun henkilön/henkilöiden tuki ja sparraus.

Outplacement palvelut räätälöidään jokaisen irtisanotun henkilön tarpeiden mukaan

1

Esihenkilön tuki, sparraus ja coaching

Työntekijän irtisanominen on aina iso päätös ja se on yleensä myös ikävä tilanne kaikille osapuolille. Kukaan ei tee irtisanomispäätöstä kevein perustein, vaan riippumatta irtisanomisen syystä, se on yleensä pitkän prosessin tulos. Tässä Adiente voi toimia esihenkilön rinnalla kulkijana, sparraajana ja tukena. Tämä prosessi kestää tyypillisesti 2–4 kk, tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

2

Tiimin tuki, sparraus ja coaching

Irtisanomistilanne vaikuttaa aina laajemmin yrityksessä. Irtisanominen voi nostaa pintaan monenlaisia tunteita, kuten epävarmuutta koko prosessista, riippumatta miten se tehdään, tai pelkoa siitä, että itse on irtisanottavana seuraavaksi, tai pelkoa siitä, että joutuu tekemään myös kaikki irtisanotun työtehtävät Tiimiläiset voivat myös kokea häpeää ja huonoa omatuntoa siitä, että itse sai jäädä, kun toinen ei saanut, surua hyvän työkaverin menettämisestä ja monta vastaavaa tunnetta – tai kaikkia näitä samaan aikaan.  Nämä tunteet ja pelot on hyvä käsitellä heti, ja myöskin antaa aikaa sekä kysymyksille, että tarjota rehellisiä vastauksia – jolloin paluu arkeen sujuu mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tämä prosessi kestää yleensä 2–4 kk tilanteesta ja yrityksestä riippuen. Yhden henkilön irtisanominen on yleensä kevyempi prosessi, kuin jos isohko prosentti tiimistä irtisanotaan – prosessi räätälöidään tämän mukaan.

3

Irtisanotun henkilön/henkilöiden outplacement palvelut

Outplacementissa tarkoitus on, ettei irtisanottu työntekijä jää irtisanomistilanteen jälkeen yksin, vaan hänelle tarjotaan tukea ja apua sekä tilanteen purkamiseen että uuden työuran luomiseen. Outplacement on monella tapaa kuin käänteinen rekrytointiprosessi, jossa istumme alas yhdessä irtisanotun henkilön kanssa ja keskustelemme ura- sekä elämäntilanteesta ja mietimme mikä olisi seuraava askel.

Teemme työhaastattelun ja käytämme myös henkilöarviointityökaluja kuten DISC ja/tai Aon-analyysejä, ja kartoitamme kompetenssit sekä vahvuudet näidenkin avulla. Käymme läpi CV:n, työhakemuksen ja LinkedIn profiilin laatimisen ja nostamme näissä esille henkilön vahvuudet. Käytämme ratkaisukeskeistä business coachingia, jossa tuemme henkilön uratavoitteiden saavuttamista pidemmällä aikavälillä.

Käymme henkilön kanssa yhdessä läpi työmarkkinatilanteen, työnhakukanavat, ammattinimikkeet, työllistäviä yrityksiä sekä piilotyöpaikkahakua. Me emme takaa uuden työpaikan saamista, mutta me annamme työnhakijalle kaikki mahdolliset eväät onnistua omassa työllistymisessään – mahdollisesti aivan uudella alalla.

Tämä prosessi kestää noin kuukauden, jonka aikana tapaamme 3-5 kertaa, työntekijän tarpeista riippuen. Näiden tapaamisten välillä, työntekijä tekee myös itsenäisiä omia tehtäviä, joita sitten puramme yhdessä.

Oletko kiinnostunut Outplacement palveluista?

Ota yhteyttä

Henkilöarvioinnit

Käytämme henkilöarviointeja rekrytointitoimeksiannoissa, coachingissa, tiiminkehityksessä sekä outplacement:issa.

Lue lisää henkilöarvioinneista ››

Konsultointipalvelut

HR strategiatyöskentely ja sparraaminen.

Lue lisää konsultointipalveluista ››