Työelämän muutostilanteet sekä Outplacement palvelut

Työelämässä realisoituu aikanaan tilanteita, jolloin tiimiä halutaan kasvattaa, ja välillä myös tilanteita, joissa tiimin kokoa täytyy pienentää. Yritys tai tiimi on aina kokonaisuus, ja tiimin koon muuttaminen pienempään suuntaan on aina iso, ja usein myös ikävä päätös esihenkilölle. Tämä päätös vaikuttaa aina koko tiimiin, myös heihin, jotka jäävät yritykseen.

Adientella on kattava outplacement palvelu, ja voimme irtisanomistilanteessa osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin eri osa-alueisiin. Kokonaisvaltaisessa outplacementissa ei ole kyse ainoastaan irtisanottavista henkilöistä, vaan kokonaisuus sisältää kolme tärkeää osa-aluetta: Esihenkilön tuki, tiimin tuki sekä irtisanotun henkilön/henkilöiden tuki ja sparraus.

Outplacement palvelut räätälöidään jokaisen irtisanotun henkilön tarpeiden mukaan

1

Esihenkilön tuki, sparraus ja coaching

Työntekijän irtisanominen on aina iso päätös ja se on yleensä myös ikävä tilanne kaikille osapuolille. Kukaan ei tee irtisanomispäätöstä kevein perustein, vaan riippumatta irtisanomisen syystä, se on yleensä pitkän prosessin tulos. Tässä Adiente voi toimia esihenkilön rinnalla kulkijana, sparraajana ja tukena. Tämä prosessi kestää tyypillisesti 2–4 kk, tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

2

Tiimin tuki, sparraus ja coaching

Irtisanomistilanne vaikuttaa aina laajemmin yrityksessä. Irtisanominen voi nostaa pintaan monenlaisia tunteita, kuten epävarmuutta koko prosessista, riippumatta miten se tehdään, tai pelkoa siitä, että itse on irtisanottavana seuraavaksi, tai pelkoa siitä, että joutuu tekemään myös kaikki irtisanotun työtehtävät.

Tiimiläiset voivat myös kokea häpeää ja huonoa omatuntoa siitä, että itse sai jäädä, kun toinen ei saanut, surua hyvän työkaverin menettämisestä ja monta vastaavaa tunnetta – tai kaikkia näitä samaan aikaan.
Nämä tunteet ja pelot on hyvä käsitellä heti, ja myöskin antaa aikaa sekä kysymyksille, että tarjota rehellisiä vastauksia – jolloin paluu arkeen sujuu mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Tämä prosessi kestää yleensä 2–4 kk tilanteesta ja yrityksestä riippuen. Yhden henkilön irtisanominen on yleensä kevyempi prosessi, kuin jos isohko prosentti tiimistä irtisanotaan – prosessi räätälöidään tämän mukaan.

3

Irtisanotun henkilön/henkilöiden outplacement palvelut

Irtisanotun henkilön muutosturva, eli outplacement palvelu

Outplacementin tarkoitus on, ettei irtisanottu työntekijä jää irtisanomistilanteen jälkeen yksin, vaan hänelle tarjotaan tukea ja työkaluja uuden työpaikan löytämiseen tai uuden työuran luomiseen.

Työntekijöiden muutosturva on suomessa lakisääteistä, mikäli työntekijät ovat irtisanottu tuotannollisista ja taloudellista syistä, ja heidän työsuhteensa työnantajalla on kestänyt yli viisi vuotta. Tämä koske organisaatioita, joissa on vähintään 30 työntekijää:

  • Työnantajan on tarjottava irtisanotulle henkilölle mahdollisuuden osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen ja koulutukseen
  • Valmennuksen arvon on vastattava työntekijän henkilökohtaisen palkan määrää, kuitenkin vähintään keskimääräistä kuukausipalkkaa toimialalla

Muutosturvaa tai Outplacement valmennusta kannattaa aina tarjota kaikille irtisanotulle työntekijälle, vaikka laki ei sitä vaatisikaan. Valmennuksen tarjoaminen kertoo työnantajan vastuullisuudesta ja parantaa työnantajamielikuvaa sekä lisää työntekijöiden arvostusta työnantajaa kohtaan. Muutosturvan saaminen on arvostettua työntekijöiden keskuudessa, ja se koetaan positiiviseksi kädenojennukseksi.

Muutosturva/Outplacement prosessi Adientellä

Muutosturva tai Outplacement valmennus kestää tyypillisesti noin 2-3 kuukautta, ja prosessin voi aloittaa heti muutosneuvotteluiden päätyttyä. Tärkeää on, että tartumme eteenpäin vieviin askeleisiin heti, ja aloitamme valmennuksen kohti uutta uraa mahdollisimman nopeasti.

Outplacement on rinnastettavissa uravalmennukseen tai uracoachingiin, jossa aloitamme kartoittamalla irtisanotun työntekijän nykytilannetta, hänen osaamistaan ja kompetenssiaan, mahdollisuuksia ja haasteita sekä määrittelemme toivotun lopputuleman. Lopputulema voi olla työpaikka samalla alalla, alan vaihto, uudelleen kouluttautuminen, yrittäjäksi ryhtyminen tai jokin muu vaihtoehto.

Laadimme yhdessä työnhakijan kanssa valmennussuunnitelman, jonka pohjalta teemme roadmapin, ja aloitamme sitten työskentelyn tavoitetta kohti. Outplacement palvelumme sisältää valmennuksen lisäksi aina myös työhaastattelun, CV:n sekä hakemuksen läpikäymisen, Linked In profiilin kirjoittamisen tai päivittämisen sekä henkilöarvioinnin tekemisen. Näin työnhakija identifioi itsessään hyviä puolia sekä kehityskohteita, jotka molemmat auttavat häntä sekä työnhaussa että urallaan tulevaisuudessa.

Käytämme ratkaisukeskeistä business coachingia, jossa tuemme henkilön uratavoitteiden saavuttamista pidemmällä aikavälillä. Muutosturvan tavoitteena on tavoite on uuden työpaikan löytäminen tai uuden uran luominen, ja olemme Adienten outplacement valmennuksissa vuosien mittaan onnistuneet tässä erittäin hyvin.

Oletko kiinnostunut Outplacement palveluista?

Ota yhteyttä

Henkilöarvioinnit

Käytämme henkilöarviointeja rekrytointitoimeksiannoissa, coachingissa, tiiminkehityksessä sekä outplacement:issa.

Lue lisää henkilöarvioinneista ››

Konsultointipalvelut

HR strategiatyöskentely ja sparraaminen.

Lue lisää konsultointipalveluista ››