Partnerskap, professionalitet och flexibilitet

Vi erbjuder våra kunder rekryterings- och personaluthyrningstjänster, Business Coaching på Masternivå, Outplacement-tjänster, HR-konsultering samt utvärderingar och utveckling av såväl personer som grupper.

Vi är inte specialiserade på någon specifikt bransch eller på något arbetstagarsegment, utan skräddarsyr rekryteringsuppdragen utgående från våra kundföretags behov och önskemål.

Till Adientes kärnkompetens hör head-hunting och rekryteringstjänster som genomförs personligt och sakkunnigt. Vi värdesätter samarbete, pålitlighet, snabbhet, flexibilitet och kvalitet.

"En nöjd kund och en väl genomförd rekryteringsprocess är vårt viktigaste mål"

Vår businessidé

Vi är ett litet företag och det har varit ett strategiskt val från början. Vi är ett litet team och vill så förbli, eftersom det garanterar att vi kan lära känna alla våra kunder personligen och på så sätt garantera dem bästa möjliga service.

Vi investerar mycket tid och omsorg i våra kundrelationer och nästan alla våra kunder är företag som vi har arbetat med i flera år. Självklart välkomnar vi även nya kunder, och hoppas samtidigt att alla de också blir långvariga samarbetspartners!

Många av våra kunder är nordiska företag som värdesätter och behöver personer med språkkunskaper och en stor del av vår rekryteringar är av personer med yrkeshögskole- eller högskoleutbildning. Därför är det också naturligt att vi själva har en liknande bakgrund.

Adientes kontor finns i Esbo och vårt primära verksamhetsområde är huvudstadsregionen, men coaching gör vi gärna utan geografiska restriktioner .

Vi vill lära känna alla våra kunder, för att kunna betjäna dem så bra som möjligt

Ett axplock av våra nöjda kunder

Vi följer branschens regler

Adiente har hört Personaluthyrningsföretagens förbund och via det även till Finlands näringsliv, EK, från att företaget grundades. Vi följer förbundens regler och förordningar, de allmänna avtalsreglerna, samt branschens kollektivavtal och följer med, samt bidrar aktivt till en positiv utveckling inom branshen.

Branschens allmänna avtalsvillkor

Personaluthyrningsföretagens förbund har skapat allmänna avtalsvillkor för personaluthyrning och rekrytering, som är till för att göra ansvar och spelregler klarare för alla parter. Avtalsvillkoren beaktar även arbetstagarnas och arbetssökandenas rättigheter.

Det är meningen att de allmänna avtalsvillkoren alltid bifogas till de samarbetsavtal som personaluthyrningsföretagen och dess kundföretag skriver under. Avtalsvillkoren behandlar bl.a. processens gång, parternas skyldigheter, avtalets giltighetstid, reklamationer och skadestånd. Man kan dock avvika från avtalsvillkoren genom att skriftligen komma överens om något annat.

De allmänna avtalsvillkoren står att läsa här, tyvärr endast på finska.

Kollektivavtal

Personaluthyrningsföretagens förbund förhandlar fram ett kollektivavtal för branschen. Personaluthyrningsbranschens kollektivavtal, som är uppgjort mellan HPL och ERTO, tillämpas på arbetsförhållanden som sker i personaluthyrningsföretagens egna kontor och på uthyrningsförhållanden när den uthyrda arbetstagaren jobbar inom ekonomiförvaltning, informationsbehandling eller med kontorsuppgifter.

Personaluthyrningsföretagens kollektivavtal står att läsa här (tyvärr dock bara på finska).

Lediga arbetsplatser

Vi erbjuder arbetssökande flera olika typer av jobb, och du är också välkommen att lämna oss en öppen ansökan genom att bli medlem i vår Talent community.

Se lediga arbetsplatser ››

Rekryteringstjänster

Till våra företagstjänster hör rekryteringar, uthyrningar, utvärderingar, coaching, outplacement och konsultering.

Läs mer om våra företagstjänster ››