Mitä business coaching on?

Business coaching on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka lähtökohtana on henkilön ja liiketoiminnan kehittäminen. Business coachin tehtävä on positiivisella tavalla haastaa ja  kyseenalaistaa coachattavan omia uskomuksia ja käyttäytymistä, jotta hän pystyy rakentamaan uusia eteenpäin vieviä ratkaisuja ja käyttäytymismalleja.

Business coachin tehtävä on siis auttaa henkilöä kehittymään entistäkin paremmaksi siinä, mitä hän jo osaa. Coaching prosessi auttaa henkilöä näkemään omat vahvuutensa, hänen itsetuntonsa kasvaa ja hän saa parempia tuloksia aikaan.

Yhä useammat yritysjohtajat, yrittäjät ja yritykset käyttävät business coaching-palveluita menestyäkseen ja erottuakseen kilpailijoista. Erottautuminen sekä varmuus siitä, että tekee oikeita asioita oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä, rakentavat tukevan pohjan menestykselle alati muuttuvassa maailmassa.

Coaching-prosessin avulla henkilön suorituskykyä on mahdollista nostaa aivan uudelle tasolle. Prosessin aikana coach auttaa asiakasta selvittämään tavoitteensa – mitä hän haluaa ja miten päästä tavoitteisiinsa. Prosessi luo coachattavaan motivaatiota, voimaannuttaa ja keskittyy määrätietoisesti eteenpäin menemiseen.

Kenelle business coaching sopii?

Business coaching sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä tehtävissään tai urallaan, roolista riippumatta. Tärkeää on, että henkilö itse haluaa kehittyä ja löytää omat voimavaransa. Coaching auttaa saamaan esiin omat parhaat puolensa ja kehittymään sekä henkilönä että työssään.

Business coaching sopii esimerkiksi sinulle, joka olet juuri perustanut tai haluat perustaa oman yrityksen ja tarvitset tukea, jotta pääset alusta lähtien liikkeelle tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

Coaching sopii myös sinulle, joka olet juuri aloittanut uudessa tehtävässä, jossa sinun pitää omaksua uusi rooli ja uudet vastuut nopeasti.

Business coachingia voidaan suositella myös, jos työskentelet esihenkilötehtävissä ja haluat kehittää omaa esihenkilötyötäsi.

Coachingille asetettavat tavoitteet voivat olla sidottuja myös liiketoiminnallisiin tavoitteisiin: miten kasvattaa myyntiä tai liikevaihtoa tai miten tehostaa tai parantaa asioita tai omia työskentelytapoja.

Business coaching on myös erinomainen tapa palkita motivoitunutta työntekijää. Rahallisen bonuksen sijaan, hänelle voidaan antaa mahdollisuus kehittyä ammatillisesti coachingin avulla.

Business coachingissa keskitytään sinun itsesi kehittämiseen työkontekstissa.

Business coachingin etuja

Henkilökohtainen kasvu sekä yrityksen tuloksen parantaminen ovat tärkeimpiä syitä, miksi yritysjohtajat käyttävät business coachingia. Coachingin tuloksia voidaan mitata monella tavalla: liikevaihto, voitto, kasvu, työntekijöiden viihtyvyys/vaihtuvuus, kustannukset, asiakaskokemus jne. Jokaista osa-aluetta voidaan kehittää ja optimoida yhdessä Adienten ammattitaitoisen sertifioidun Business Coachin kanssa.

Toinen erittäin tärkeä syy tarjota henkilöstölleen mahdollisuus coachingiin on työtyytyväisyyden kasvattaminen ja henkilöstön sitouttaminen henkilökohtaisen kasvamisen kautta.

Business coaching-prosessi käytännössä

Business coach auttaa coachattavaa määrittelemään ja toteuttamaan hänen omat tavoitteensa. Coach tukee jatkuvasti coachattavan omaa ratkaisukykyä ja kehittymishalua.

Business coaching rakentuu kuudesta henkilökohtaisesta tapaamisesta oman sertifioidun Business Coachin kanssa. Tapaamiset toteutetaan 1–2 kertaa kuukaudessa, yleensä 3–6 kuukauden ajan. Yksi tapaaminen kestää 1-1,5 tuntia.

Tavoitteen mukaan, voidaan ottaa myös kolmisuuntainen lähestymistapa coachingiin. Näin coachattavan esihenkilö on aktiivinen osa prosessia. Tällöin aloitetaan coachingprosessi alkukeskustelulla, missä on läsnä coachin ja coachattavan lisäksi myös coachattavan esihenkilö. Koko prosessin tavoitteet määritellään alkukeskustelun aikana ja esihenkilön tehtävänä on tämän jälkeen tukea tiimiläistään tämän kehityksessä koko prosessin aikana. Esihenkilö tulee mukaan myös viimeiseen coachingsessioon ja silloin arvioidaan yhdessä coachingin tulokset.

Sertifioidun Business Coachin tehtävä on kulkea coachattavan rinnalla ja auttaa häntä tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa. Coaching-prosessi on aina positiivinen ja ratkaisukeskeinen ja keskittyy siihen, miten valmennettavan kyvykkyyksiä voidaan vahvistaa ja käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Milloin business coaching ei ole sopiva menetelmä

Jotta coaching-prosessista tulee onnistunut, coachattavan tulee itse haluta osallistua coachingiin ja hänellä tulee olla tahtoa kehittyä. Jos henkilö on uupunut, hänellä on pitkäaikaisia työhyvinvointiongelmia tai hänellä ei ole halua tai voimavaroja itsensä kehittämiseen, voi terapia tai toinen ohjausmuoto olla sopivampi vaihtoehto.

"Rohkeus saa minut tekemään asioita, joihin en uskonut pystyväni. En ollutkaan se, joka luulin. Olin paljon enemmän."

– Tommy Hellsten

Coaching tapaamiset voidaan toteuttaa kasvotusten tai etänä

Adienten Business Coachit ovat molemmat sertifioituja  Business Coach Master® tasolla

Erica Flinck-Härkönen

Toimitusjohtaja Erica Flinck-Härkönen on kauppatieteiden maisteri, pääaineena yrittäjyys. Erica on perustanut Adienten vuonna 2005, ja on siitä lähtien työskennellyt henkilöstövuokrauksen, rekrytointien, suorahakujen, konsultoinnin ja coachauksen parissa. Hänellä on laaja tuntemus työelämän eri mahdollisuuksista ja haasteista sekä työnantajien ja työntekijöiden odotuksista työuran eri vaiheissa.

Erica on sertifioitu Business Coach Master®, erikoistumisalueena keskijohdon ja johdon, sekä varsinkin yrittäjien ja toimitusjohtajien, coachaaminen. Kaikki hyötyvät coachaamisesta, ja kaikki asiakkaat ovat tervetulleita, kunhan coachattava itse haluaa muutosta tai kehitystä johonkin tilanteeseen.

Erica tarjoaa coachausta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, kasvotusten pääkaupunkiseudulla tai etänä ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Erica Flinck-Härkönen
Toimitusjohtaja,  Business Coach Master®
Puh: +358 40 510 7700
S.posti: erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Marika Högström-Andersson

Senior HR Consultant Marika Högström-Andersson on koulutukseltaan aikuiskasvatustieteiden maisteri ja on työskennellyt asiakasvastuullisena rekrytointikonsulttina sekä tiimikehityksen parissa yli 15 vuotta. Hänellä on laaja tuntemus työelämän eri mahdollisuuksista ja haasteista sekä työnantajien ja työntekijöiden odotuksista työuran eri vaiheissa. Rekrytointi- ja tiimikehitystyön  lisäksi Marika on erikoistunut käyttämään Extended DISC ja WorkPlace BigFive analyyseja. Näitä voidaan käyttää työkaluina myös coaching-prosessin aikana.

Marika on sertifioitu Business Coach Master® ja toivottaa tervetulleiksi kaikki asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä.

Marika tarjoaa työelämän coachausta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, kasvotusten pääkaupunkiseudulla tai etänä ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Marika Högström-Andersson
Senior HR Consultant, Business Coach Master®
Puh: +358 50 572 6439
S.posti: marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Työskentely Adienten osaavan ja ammattitaitoisen Certified Business Coach Masterin kanssa on inspiroivaa ja kehittävää.

Varaa itsellesi tai tiiminjäsenellesi maksuton 30 minuutin business coaching -konsultaatio ja selvitä, sopisiko Adienten business coaching sinulle tai tiimillesi.

Varaa ilmainen 30-min business coaching konsultaatio

Ota yhteyttä ja tule käymään, tai varataan sinulle Teams-tapaaminen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Henkilöstövuokraus

Aina ei ole mahdollista palkata työntekijä, mutta me voimme tehdä sen puolestasi – meiltä saa eri alojen ammattilaisia pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin!

Lue lisää henkilöstövuokrauksesta ››

Henkilöarvioinnit

Käytämme henkilöarviointeja rekrytointitoimeksiannoissa, coachingissa, tiiminkehityksessä sekä outplacement:issa.

Lue lisää henkilöarvioinneista ››