Mitä business coaching on?

Business coaching on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka lähtökohtana on henkilön ja liiketoiminnan kehittäminen. Certified Business coachin tehtävä on positiivisella tavalla haastaa ja  kyseenalaistaa coachattavan omia uskomuksia ja käyttäytymistä, jotta hän pystyy rakentamaan uusia eteenpäin vieviä ratkaisuja ja käyttäytymismalleja.

Certified Business Coachin tehtävä on siis auttaa henkilöä kehittymään entistäkin paremmaksi siinä, mitä hän jo osaa. Coaching prosessi auttaa henkilöä näkemään omat vahvuutensa, hänen itsetuntonsa kasvaa ja hän saa parempia tuloksia aikaan.

Yhä useammat yritysjohtajat, yrittäjät ja yritykset käyttävät business coaching -palveluita menestyäkseen ja erottuakseen kilpailijoista. Erottautuminen sekä varmuus siitä, että tekee oikeita asioita oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä, rakentavat tukevan pohjan menestykselle alati muuttuvassa maailmassa.

Coaching -prosessin avulla henkilön suorituskykyä on mahdollista nostaa aivan uudelle tasolle. Prosessin aikana coach auttaa asiakasta selvittämään tavoitteensa – mitä hän haluaa ja miten päästä tavoitteisiinsa. Prosessi luo coachattavaan motivaatiota, voimaannuuttaa ja keskittyy määrätietoisesti eteenpäin menemiseen.

Kenelle business coaching sopii?

Business coaching sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä tehtävissään tai urallaan. Tärkeää on, että henkilö itse haluaa kehittyä ja löytää omat voimavaransa, roolista riippumatta. Coaching auttaa saamaan esiin omat parhaat puolensa ja kehittymään sekä henkilönä että uralla.

Business coaching sopii esimerkiksi sinulle, joka olet juuri perustanut tai haluat perustaa oman yrityksen ja tarvitset tukea, jotta pääset alusta lähtien liikkeelle tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

Coaching sopii myös sinulle, joka olet juuri aloittanut uudessa tehtävässä, jossa sinun pitää omaksua uusi rooli ja uudet vastuut nopeasti.

Business coachingia voidaan suositella myös, jos työskentelet esimiestehtävissä ja haluat kehittää omaa esimiestyötäsi.

Coachingille asetettavat tavoitteet voivat olla sidottuja myös liiketoiminnallisiin tavoitteisiin: miten kasvattaa myyntiä tai liikevaihtoa tai miten tehostaa tai parantaa asioita.

Business coaching on myös erinomainen tapa palkita motivoitunutta työntekijää. Rahallisen bonuksen sijaan, hänelle voidaan antaa mahdollisuus kehittyä urallaan ja ammatillisesti coachingin avulla.

Business coachingissa keskitytään sinun itsesi kehittämiseen työkontekstissa.

Business coachingin etuja

Henkilökohtainen kasvu sekä yrityksen tuloksen parantaminen on yksi tärkeimmistä syistä, miksi yritysjohtajat käyttävät business coachingia. Coachingin tuloksia voidaan mitata monella tavalla: liikevaihto, voitto, kasvu, työntekijöiden viihtyvyys/vaihtuvuus, kustannukset, asiakaskokemus jne. Jokaista osa-aluetta voidaan kehittää ja optimoida yhdessä Adienten ammattitaitoisen Certified Business Coachin kanssa.

Toinen erittäin tärkeä syy tarjota myös henkilöstölleen coachingia on työtyytyväisyyden kasvattaminen ja sitouttaminen henkilökohtaisen kasvamisen kautta.

Business coaching-prosessi käytännössä

Certified business coach auttaa coachattavaa määrittelemään ja toteuttamaan hänen omat tavoitteensa. Coach tukee jatkuvasti coachattavan omaa ratkaisukykyä ja kehittymishalua.

Business coaching rakentuu viidestä henkilökohtaisesta tapaamisesta oman Certified Business Coachin kanssa. Tapaamiset toteutetaan 1–2 kertaa kuukaudessa, yleensä 3–6 kuukauden ajan. Yksi tapaaminen kestää 1-1,5 tuntia.

Tavoitteen mukaan, voidaan ottaa myös kolmisuuntainen lähestymistapa coachingiin. Näin coachattavan esihenkilö on aktiivinen osa prosessia. Tällöin aloitetaan coachingprosessi alkukeskustelulla, missä on läsnä coachin ja coachattavan lisäksi myös coachattavan esihenkilö. Koko prosessin tavoitteet määritellään alkukeskustelun aikana ja esihenkilön tehtävä on tämän jälkeen tukea tiimiläistään tämän kehityksessä koko prosessin aikana. Esihenkilö tulee mukaan myös viimeiseen coachingsessioon ja silloin arvioidaan yhdessä coachingin tulokset.

Certified Business Coachin tehtävä on kulkea coachattavan rinnalla ja auttaa häntä tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa. Coaching-prosessi on aina positiivinen ja ratkaisukeskeinen ja keskittyy siihen, miten valmennettavan kyvykkyyksiä voidaan vahvistaa ja käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Milloin business coaching ei ole sopiva menetelmä

Jotta coaching-prosessista tulee onnistunut, coachattavan tulee itse haluta osallistua coachingiin ja hänellä on tahtoa kehittyä. Jos henkilö on uupunut, hänellä on pitkäaikaisia työhyvinvointiongelmia tai hänellä ei ole halua tai voimavaroja itsensä kehittämiseen, voi terapia tai toinen ohjausmuoto olla sopivampi vaihtoehto.

"Rohkeus saa minut tekemään asioita, joihin en uskonut pystyväni. En ollutkaan se, jonka luulin. Olin paljon enemmän."

– Tommy Hellsten

Coaching tapaamiset voidaan toteuttaa kasvotusten tai etänä

Adienten sertifioidut Business Coachit

Erica Flinck-Härkönen

Toimitusjohtaja Erica Flinck-Härkönen on kauppatieteen maisteri, pääaineena yrittäjyys. Erica on perustanut Adienten vuonna 2005, ja on siitä lähtien työskennellyt henkilöstövuokrauksen, rekrytointien, suorahakujen, konsultoinnin ja coachauksen parissa. Hänellä on laaja tuntemus työelämän eri mahdollisuuksista ja haasteista sekä työnantajien ja työntekijöiden odotuksista työuran eri vaiheissa.

Erica on sertifioitu Business Coach, erikoistumisalueena keskijohdon ja johdon, sekä varsinkin yrittäjien ja toimitusjohtajien, coachaaminen. Kaikki hyötyvät coachaamisesta, ja kaikki asiakkaat ovat tervetulleita, kunhan coachattava itse haluaa muutosta tai kehitystä johonkin tilanteeseen.

Erica tarjoaa coachausta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, kasvotusten pääkaupunkiseudulla tai etänä ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Erica Flinck-Härkönen
Toimitusjohtaja, Certified Business Coach
Puh: +358 40 510 7700
S.posti: erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Marika Högström-Andersson

Senior HR Consultant Marika Högström-Andersson on koulutukseltaan aikuiskasvatustieteiden maisteri ja on työskennellyt asiakasvastaavana rekrytointikonsulttina sekä tiimikehityksen parissa yli 15 vuotta. Hänellä on laaja tuntemus työelämän eri mahdollisuuksista ja haasteista sekä työnantajien ja työntekijöiden odotuksista työuran eri vaiheissa.

Rekrytointi- ja tiimikehitystyön  lisäksi Marika on erikoistunut käyttämään DISC analyyseja. DISC-analyyseja voidaan käyttää työkaluna myös coaching-prosessin aikana.

Marika on sertifioitu business coach ja tarjoaa työelämän coachausta kasvotusten pääkaupunkiseudulla tai etänä ilman maantieteellisiä rajoituksia.

Marika Högström-Andersson
Senior HR Consultant, Certified Business Coach
Puh: +358 50 572 6439
S.posti: marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Työskentely Adienten osaavan ja ammattitaitoisen Certified Business Coachin kanssa on inspiroivaa ja kehittävää.

Varaa itsellesi tai tiiminjäsenellesi ilmainen 30 minuutin business coaching -konsultaatio ja selvitä, sopisiko Adienten business coaching sinulle tai tiimillesi.

Varaa konsultaatio

Ota yhteyttä ja tule käymään, tai varataan sinulle Teams-tapaaminen!