Joustavasti vuokratyövoimaa pitkäaikaisiin vuokratyösuhteisiin

Elämme alati muuttuvassa maailmassa, myös yritystasolla. Yritysten on nopeasti pystyttävä vastaaman erilaisiin tilanteisiin, mikä vaatii henkilöstöltä paljon.

Adiente on mainio vaihtoehto oman henkilöstön lisäpalkkaamiselle ja –kouluttamiselle, sillä meiltä yritys saa aina juuri sellaisen resurssin, jota tarvitsee tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi oman henkilöstön sairasloma tai muu poissaolo, tai sellaisen henkilön palkkaaminen, jota ei löydy omasta talosta.

Adienten työnhakijat ovat hyvin koulutettuja ja yhteistyökykyisiä, heillä on yhdessä hyvin laaja osaaminen, koulutus, kokemus ja pätevyys. Tämä tarkoittaa, että me voimme tarjota asiakkaillemme sopivan ja osaavan henkilön erittäin laajalla osaamisalueella.

Henkilöstövuokraus­palvelumme

Meidän kautta voi vuokrata työntekijöitä erilaisiin tehtäviin, kuten:
– Sijaisuuksiin
– Projekteihin
– Kesätöihin
Vuokratun työntekijän voi rekrytoida milloin tahansa vuokrakauden aikana, sopimalla siitä sekä Adienten että työntekijän kanssa.

Takuu

Adiente antaa täyden takuun kaikille vuokraustoimeksiannoille. Jos asiakasyritys ei jostain syystä ole tyytyväinen tilapäiseen työntekijään hänen koeaikansa aikana, haemme tilalle toisen työntekijän, jolla on vastaava pätevyys. Myös työntekijällä on sama mahdollisuus irtisanoutua, mikäli hän ei koe menestyvänsä tehtävässään.

Henkilöstövuokrausprosessimme

Henkilöstövuokrausprosessi toimii meillä hyvin samantyyppisesti kuin rekrytointiprosessi. Meille on tärkeää, että myös lyhytaikainen vuokrattu henkilöstöresurssi soveltuu sekä tehtävään että yrityskulttuuriin. Tämän takia panostamme henkilöstövuokrauksiin samalla tavalla kuin rekrytointeihin.

1

Adienten konsultti ja asiakas tapaavat

Adientelle on tärkeätä käydä asiakkaan toimistolla ja nähdä paikka, jossa työntekijä tulee työskentelemään. Henkilökohtaisen tapaamisen aikana Adienten konsultti näkee tulevia työkavereita, toimistoa, yrityskulttuuria ja toimintatapoja – kaikki asioita, jotka ovat tärkeitä oikean työntekijän valitsemiseen. Tapaamisen aikana laaditaan työntekijä profiili, jonka mukaan Adiente etsii sopivia profiileja tehtävään. Samalla allekirjoitetaan myös tarvittavat sopimukset.

2

Adiente etsii sopivia ehdokkaita

Adiente etsii asiakkaalle sopivia työntekijöitä CV-tietokannastaan ja työpaikkailmoituksen avulla ja haastattelee tehtävään parhaiten soveltuvat ehdokkaat.

3

Ehdokkaat esitellään asiakkaalle

Esittelemme asiakkaalle tehtävään parhaiten sopivat ehdokkaat, jonka jälkeen asiakas haastattelee heidät. Teemme tarvittavat analyysit ja tarkistamme suosittelijat, jonka jälkeen asiakas valitsee työntekijänsä.

4

Toimeksianto alkaa

Kun kaikki osapuolet ovat sopineet asioista, toimeksianto alkaa. Pidämme yhteyttä koko toimeksiannon ajan sekä asiakkaaseen että työntekijään.

5

Toimeksianto päättyy tai työntekijä rekrytoidaan asiakkaalle

Toimeksiannon päätyttyä Adienten konsultti on yhteydessä sekä asiakasyritykseen että työntekijään. Adiente kirjoittaa työntekijälle myös työtodistuksen.

Usein Adienten vuokrasuhteet päättyvät siten, että asiakasyritys rekrytoi työntekijän.

Vuokratun henkilön voi aina rekrytoida omaan tiimin

Noudatamme alan sopimuksia

Adiente Oy on perustamisesta lähtien kuulunut Henkilöstöpalveluyritysten liittoon ja tätä kautta myös Elinkeinoelämän keskusliittoon. Noudatamme liittojen asettamia sääntöjä ja menettelytapoja, yleisiä sopimusehtoja, henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta ja lisäksi Adiente on auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys.

Alan yleiset sopimusehdot

Henkilöstöpalvelualojen liitto on laatinut henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot, jotka selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset prosessin kulusta, sopimusosapuolten velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot on luettavissa tästä.

Työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualojen liitto neuvottelee henkilöstöpalvelualalle yleissitovan työehtosopimuksen.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta, joka on tehty HPL:n ja ERTO:n välillä, sovelletaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on luettavissa tästä.

Oletko kiinnostunut henkilöstövuokrauksesta?

Ota yhteyttä

Rekrytointi

Räätälöimme jokaisen toimeksiannon asiakkaan toiveiden mukaan.

Lue lisää rekrytoinnista ››

Business Coaching

Nosta urasi uudelle tasolle.

Lue lisää Business Coachingista ››