Vad är business coaching?

Business coaching är lösningsorienterad handledning som strävar till att utveckla både individen och affärsverksamheten.  Den certifierade business coachens roll är att på ett positivt sätt ifrågasätta klientens egna tankemönster och beteende, så att hen kan få nya insikter, hitta nya lösningar och se på saker med nya ögon.

En business coach hjälper den som coachas att utvecklas och bli ännu bättre på det som hen redan kan. Coachingprocessen hjälper den som coachas att se sina egna styrkor, få klarhet i sina val och att ställa konkreta mål och nå målen.

Allt fler företagsledare, entreprenörer och företag använder business coaching för att nå framgång och för att kunna urskilja sig i konkurrensen. Att urskilja sig och att säkerställa att man gör saker på rätt sätt och i rätt ordning bygger en stark grund för att nå framgång i en ständigt föränderlig värld.

Via coaching är det möjligt att föra en persons prestationer till en helt ny nivå. Under coachingprocessen hjälper coachen klienten att definiera sina mål – vad vill hen uppnå och hjälper sedan klienten att nå målen. Processen skapar motivation och hjälper klienten att målmedvetet fokusera på att gå framåt.

För vem passar business coaching?

Business coaching lämpar sig för alla som vill utvecklas professionellt. Det är egentligen det enda kravet – att vilja utvecklas, sedan kan själva coachingen handla om nästan vad som helst.

Business coaching passar t.ex. dig som precis har startat eller vill starta ett eget företag och behöver stöd för att komma igång ändamålsenligt och effektivt från första början.

Coaching passar även för dig som nyligen börjat i en ny position där du snabbt måste komma in i rollen och få ett grepp om dina nya ansvarsområden.

Business coaching rekommenderas även om du arbetar i en ledande position och vill utvecklas i ditt ledarskap.

Målen för business coachingen kan också bindas direkt till affärsmål; hur kan man öka försäljningen eller omsättningen, eller hur kan man effektivera och förbättra saker på sitt eget affärsområde.

Business coaching är också ett utmärkt sätt att belöna en motiverad anställd. Istället för en ekonomisk bonus kan hen ges en möjlighet att utvecklas professionellt med hjälp av coaching.

Business coaching fokuserar på personlig utveckling i arbetssammanhang.

Fördelar med Business Coaching

De främsta anledningarna till att företagsledare använder affärscoaching är personlig utveckling eller för att förbättra företagets resultat. Resultaten av coachingen kan mätas på många sätt; omsättning, vinst, tillväxt, kostnader, anställdas arbetstillfredsställelse, kundupplevelse etc. Varje område kan utvecklas och optimeras tillsammans med Adientes professionella Certifierade Business Coach Master.

En annan viktig anledning att erbjuda coaching till sin personal är för att öka arbetstillfredsställelse och engagemang genom personligt tillväxt. Coaching ses idag som ett sätt att leda sin personal, och coachande ledarskap för med sig stora fördelar på alla nivåer i en organisation.

Business coaching i praktiken

Den certifierade business coachen hjälper den som coachas att först definiera de mål hen vill nå, och sedan att ta de stegen som behövs för att nå dit. Coachen stödjer hela tiden denna process och stärker klientens egen förmåga att lösa problem och utvecklas.

Business coaching består av ofta av sex coaching tillfällen, där coachen och klienten sitter ner tillsammans. Träffarna hålls hålls 1-2 gånger i månaden, vanligtvis under 3-6 månader. Ett möte varar vanligen 1-1,5 timme.

Business coaching kan också göras som ett trepart samarbete, där parterna är coachen, kundföretaget, dvs arbetsgivaren/förmannen till den den som coachas, samt den som coachas. Då kan de hända att den som coachas inte själv lägger upp sina mål för coachingen, utan det görs tillsammans med arbetsgivaren.

I det fallet inleds coachningsprocessen med en trepartsdiskussion där alla parter är närvarande och där det gemensamma målet definieras. Sedan fortsätter coachingen precis som normalt, med endast coach och den som coachas närvarande, tills det är tid för slutdiskussion och utvärdering av resultat. Då är igen arbetsgivaren/förmannen med på mötet.

Den certifierade business coachens uppgift är att vandra bredvid den som coachas, under hens utveckling – och hjälpa hen att identifiera sina egna styrkor och resurser. Coachningsprocessen är alltid positiv och fokuserar framåt, på vad som kan göras och hur saker kan lösas. Man vill fokusera på lösningar och på att klienten själv identifierar de styrkor hen har.

Business coaching inte är alltid den rätta metoden

För att coachningsprocessen ska bli framgångsrik måste den som coachas vilja bli coachad och vara mottaglig för att utvecklas. Om man är utmattad, utbränd eller har privata utmaningar som gör att man inte har kapacitet för att bli coachad just då, bör coaching inte inledas.
I det fallet kunde någon form av terapi eller arbetshandledning vara ett bättre alternativ.

"Att vara modig får mig att göra saker som jag inte trodde att jag kunde göra. Jag var inte den jag trodde att jag var. Jag var mycket mera än det"

– Tommy Hellsten

Coaching träffarna kan hållas ansikte mot ansikte eller på distans

Adientes Business Coacher är båda certifierade på Business Coach Master® nivå

Erica Flinck-Härkönen

VD Erica Flinck-Härkönen är ekonomiemagister, med huvudämne inom entreprenörskap. Erica har grundat Adiente 2005 och har sedan dess arbetat med bemanning, rekrytering, headhunting, konsultering, outplacement och coaching. Hon besitter stor kunskap om arbetslivets olika möjligheter och utmaningar, liksom även av arbetsgivares och arbetstagares förväntningar i olika skeden av karriären.

Erica är Certifierad Business Coach på Master® nivå, specialiserad på att coacha middle management och företagsledare, speciellt företagare och VD:n.
Alla kan få ut mycket av coaching och alla är mycket välkomna att inleda en coaching process, det enda kravet är att man själv vill delta i processen och att det finns något man vill utveckla, förändra eller förbättra.

Erica erbjuder coachning på finska, svenska och engelska, personligen i huvudstadsområdet, eller via Teams/zoom utan geografiska begränsningar.

Erica Flinck-Härkönen
Verkställande direktör, Business Coach Master®
Tel: +358 40 510 7700
Email: erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Marika Högström-Andersson

Senior HR-konsult Marika Högström-Andersson har en magisterexamen inom vuxenutbildning och har arbetat som kundansvarig konsult inom rekrytering och teamutveckling i mer än 15 år. Han har stor kunskap om arbetslivets olika möjligheter och utmaningar och arbetsgivares och arbetstagares förväntningar i olika skeden av karriären.

Förutom rekrytering och teamutvecklingsarbete är Marika specialiserad på att använda Extended DISC och WorkPlace BigFive personanalyser. De är kan även användas som verktyg under coachingsprocesser.

Marika är certifierad Business Coach Master® och erbjuder business coaching personligen i huvudstadsregionen eller på distans via Teams utan geografiska begränsningar.

Marika Högström-Andersson
Senior HR Consultant, Business Coach Master®
Tel: +358 50 572 6439
Email: marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Att jobba med Adientes skickliga och professionella Certifierade Business Coacher är både inspirerande och utvecklande.

Boka en gratis 30-minuters business coaching konsultation för dig själv eller för någon i ditt team, för att höra om detta kunde vara något för dig eller för er!

Boka en gratis 30-minuters business coaching konsultation

Ta kontakt, så bokar vi en coaching konsultation åt dej!

*” anger obligatoriska fält

Personaluthyrning

Alltid är det inte möjligt, eller ändamålsenligt, att anställa någon - vi kan istället göra det för dej! Uthyrning är ett flexibelt och välfungerande alternativ till rekrytering!

Läs mer om våra uthyrningstjänster ››

Personlighetsanalyser

Vi använder personlighetsanalyser i rekryteringar, uthyrningsuppdrag, coaching, teamutveckling och outplacement.

Läs mer om personlighetsanalyser ››