Vi erbjuder våra kundföretag ett brett spektrum av HR tjänster, på svenska, finska och engelska

Adiente är specialiserat på rekryteringar, Interim- och långa personaluthyrningsuppdrag, på personanalyser och -utvärderingar, personalutveckling och på Business Coaching.

Vi är inte specialiserade på någon specifik bransch eller på något arbetstagarsegment, utan skräddarsyr rekryteringsuppdragen utgående från våra kundföretags behov och önskemål.

Exempel på våra nöjda referenskunder: