Adiente -rekryteringar och personaluthyrning

Adiente Ab är ett rekryteringsbolag grundat år 2005. Vi är specialiserade på rekryteringar, långa personaluthyrningsuppdrag, på Extended DISC personanalyser, personalutveckling och på Business Coaching. Vi är inte specialiserade på någon specifikt bransch eller på något arbetstagarsegment, utan skräddarsyr rekryteringsuppdragen utgående från våra kundföretags behov och önskemål.

Till Adientes kärnkompetens hör head-hunting och rekryteringstjänster som genomförs personligt och sakkunnigt. Vi värdesätter samarbete, pålitlighet, snabbhet, flexibilitet och kvalitet.

Nöjda kunder och långsiktigt lyckade rekryteringsuppdrag är våra viktigaste mål.