Vi erbjuder våra kundföretag ett brett spektrum av HR tjänster, på svenska, finska och engelska

Adiente är specialiserat på rekryteringar, långa personaluthyrningsuppdrag, på personanalyser och -utvärderingar, personalutveckling och på Business Coaching.

Vi är inte specialiserade på någon specifikt bransch eller på något arbetstagarsegment, utan skräddarsyr rekryteringsuppdragen utgående från våra kundföretags behov och önskemål.

Exempel på våra nöjda referenskunder: