Flexibla lösningar både för korta och långa anställningar

Vi lever i en ständigt föränderlig värld, även på företagsnivå. Företag måste kunna reagera snabbt i olika situationer, vilket kräver mycket av personalen.

Adiente är ett utmärkt alternativ till att anställa och utbilda egen personal, eftersom vi kan tillgodose er med just de resurserna och den kompetensen ni behöver, för just den tid det behövs. Det temporära behovet kan till exempel vara en sjukskrivning, en föräldraledighet eller annan frånvaro,  eller temporärt behov av sådan kompetens som inte finns i det egna teamet.

Adientes arbetssökande är välutbildade och kompetenta, tillsammans har de ett mycket brett utbud av kunskap, utbildning, erfarenhet och kvalifikationer. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder en lämplig person för de flesta olika typer av jobb, snabbt och flexibelt!

Vi erbjuder även erfarna Interim chefer och sakkunniga, som vanligen hoppas in hos kunden under en tidsperiod av 6-12 månader, för att igenomföra ett visst projkt, eller för hoppa in för en viss tid.

Våra Interim och personalauthyrnings tjänster:

Man talar om Interimuppdrag då det är frågan om uthyrning av en erfaren person med många års arbetserfarenhet, ofta även ledarskapserfarenhet.

Förutom erfarna Interimchefter, erbjuer vi även uthyrning av personal för olika typer av uppgifter, såsom:
– Vikariat
– För projekt
– För sommarjobb
En inhyrd medarbetare kan rekryteras när som helst under hyrestiden, genom att komma överens om det med både  Adiente och den anställda.

Uthyrnings garanti

Adiente ger full garanti på alla uthyrningsuppdrag. Om kundföretaget av någon anledning inte är nöjd med den uthyrda personen under prövotiden, ersätter vi hen genast. Garantin gäller alla tidsbundna anställningsförhållanden och arbetstagaren har också på motsvarande sätta rätt att säga upp sig om hen inte upplever att detta är rätt position för hen just nu.

Interims och uthyrningsprocessen

Interim och uthyrningsprocesserna fungerar mycket långt på samma sätt som en rekryteringsprocess. Det är viktigt att även den temporärt inhyrda personalen passar för både uppdraget och företagskulturen. Därför satsar vi på processerna vid bemanning precis på samma sätt som vid rekrytering.

1

Adientes konsult träffar kunden

För oss är det viktigt att personligen träffa kunden och besöka kontoret, träffa de andra anställda och få se var vår arbetstagare kommer att jobba. Vi träffar blivande kolleger, ser kontoret, får en bild av företagskulturen och ser hur alla jobbar – saker som är viktiga för att kunna välja rätt arbetstagare. Efter besöket hos kunden, skriver vi en arbetstagarprofil och så inleder vi sökprocessen. Samtidigt skrivs avtalen under.

2

Adiente söker fram lämpliga kandidater

Med arbetstagarprofilen som utgångspunkt, söker vi fram en lämplig arbetstagare åt kunden. Vanligen genom att både använda vår cv databas, samt genom att sätta ut annonser.

3

Kandidaterna presenteras för kunden

Inom ramen för den på förhand överenskomna tidtabellen, presenterar Adiente lämpliga kandidater åt kunden. Dessa kandidater har Adiente träffat och intervjuat, samt gjort en bakgrundscheck på, genom att kolla betyg, intyg och referenser.
Kunden intervjuar kandidaterna och väljer sin arbetstagare.

4

Uthyrningsprocessen inleds

När alla parter kommit överens, inleds personaluthyrningen. Vi håller kontakt med både kunden och arbetstagaren under hela avtalstiden.

5

Uthyrningen avslutas eller så rekryteras arbetstagaren till kunden

Uthyrningsförhållandena är nästan undantagslöst tidsbundna, vilket innebär att de tar slut när vikariatet är slut. Efter det är Adiente i kontakt med både arbetsgivaren och –tagaren, och arbetsförhållandet utvärderas. Vanligen slutar våra långsiktiga uthyrningsförhållanden i att kundföretaget rekryterar arbetstagaren.

Den hyrda arbetstagaren kan alltid anställas till det egna teamet

Vi följer branschens regler

Adiente hör till Personaluthyrningsföretagens förbund och via det även till Finlands näringsliv, EK, enda sedan starten 2005. Vi följer förbundens regler och förordningar, de allmänna avtalsreglerna och branschens kollektivavtal. Vi är också ett auktoriserat bemanningsbolag sedan 2011.

Branschens allmänna avtalsvillkor

Personaluthyrningsföretagens förbund har skapat allmänna avtalsvillkor för personaluthyrning och rekrytering, som är till för att göra ansvar och spelregler klarare för alla parter. Avtalsvillkoren beaktar även arbetstagarnas och arbetssökandenas rättigheter.

Det är meningen att de allmänna avtalsvillkoren alltid bifogas till de samarbetsavtal som personaluthyrningsföretagen och dess kundföretag skriver under. Avtalsvillkoren behandlar bl.a. processens gång, parternas skyldigheter, avtalets giltighetstid, reklamationer och skadestånd. Man kan dock avvika från avtalsvillkoren genom att skriftligen komma överens om något annat.

De allmänna avtalsvillkoren står att läsa här.

Kollektivavtal

Personaluthyrningsföretagens förbund förhandlar fram ett kollektivavtal för branschen. Personaluthyrningsbranschens kollektivavtal, som är uppgjort mellan HPL och ERTO, tillämpas på arbetsförhållanden som sker i personaluthyrningsföretagens egna kontor och på uthyrningsförhållanden när den uthyrda arbetstagaren jobbar inom ekonomiförvaltning, informationsbehandling eller med kontorsuppgifter.

Personaluthyrningsföretagens kollektivavtal står att läsa här (tyvärr dock bara på finska).

Intresserad av Interim eller personaluthyrning?

Tag kontakt

Rekrytering

Vi skräddarsyr varje uppdrag enligt kundens önskemål.

Läs mer om rekrytering ››

Business Coaching

Lyft din karriär till nya höjder!

Läs mer om Business Coaching ››