Vi skräddarsyr varje uppdrag

När Adiente grundades 2005, var vi specialiserade på att rekrytera och hyra ut motiverade och duktiga tradenom-, ekonom-, ingenjör- och diplomingenjörstuderande samt nyutexaminerade, till våra kundföretag.

Det har gått några år sedan vi började och samtidigt har vårt specialiseringsområde utvecklats så att vi idag specialiserar oss på personer med samma bakgrund,  men som är i olika skeden av sin karriär – från studerande och nyutexaminerade till erfarna chefer och företagsledare.

Långsiktigt framgångsrik rekrytering består av många olika delområden.

Adiente är samma sak som Erica och Marika: vi har båda arbetat på företaget sedan det grundades. Vi jobbar båda som kundansvariga konsulter och det är alltid någondera av oss som ansvarar för hela rekryteringsprocessen – från det första kundmötet till kontraktsskrivning, referenscheck och hela den omfattande kedjan däremellan.

Långsiktigt lyckade rekryteringar kräver samarbete

För att en rekryteringsprocess skall löpa smidigt och för att rekryteringen skall bli långsiktigt lyckad, krävs det en kompetent rekryteringskonsult,  men även att kundföretaget vill och kan engagera sig i och aktivt delta i processen. Vi gör vårt grundarbete väl och vi träffar alltid kunden, bekantar oss med verksamheten och vill förstå såväl den framtida uppgiften som den önskade personliga profilen så bra som möjligt. Vi planerar rekryteringsprocessen tillsammans med kunden och under processen har vi regelbunden kontakt med kunden och berättar hur det går, samt kommer med förslag på åtgärder ifall sådana behövs.

Arbetsplatsannonser

Vi skriver en arbetsplatsannons för alla lediga positioner och dessa publiceras i överenskomna kanaler. Vi lägger mycket tid på att utarbeta annonstexten och det är viktigt att texten matchar både värderingarna hos vårt kundföretag och profilen för arbetstagaren.

Vi kommer tillsammans överens om en mediaplan och vi använder vårt kundföretags logotyp och bildmaterial  i annonsmaterialet. Med rätt bilder och rätt grafik, säkerställer vi att rätt målgrupp nås. Samma gäller val av rätta digitala kanaler.

Att annonsera är ett kostnadseffektivt och välfungerande alternativ, speciellt när vi vet att jobbet är intressant och att det finns många potentiella arbetssökande.

Hybridsökning

Ibland kommer det inte in tillräckligt med arbetsansökningar, eller ansökningar med rätt profil, när en platsannons läggs ut. Man talar om hybridsökning, när klassisk annonsering kompletteras med head-hunting redan från början av rekryteringsprocessen.

Hybridsökning är ett fungerande och effektivt sätt att söka kandidater. Båda komponenterna är viktiga här. Med direktsökning når vi kandidater med rätt profil och med platsannons kandidater som är intresserade av att byta jobb och av tjänsten i fråga.

Head-hunting

Head-hunting innebär att vi använder oss av Adientes egna omfattande nätverk och rekryteringskanaler, för att hitta lämpliga kandidater utifrån sökkriterier definierade tillsammans med kunden. Vi kontaktar potentiella kandidater direkt och får dem intresserade av ett nytt jobb, även om de inte aktivt letar efter nya utmaningar.
Genom att aktivt kontakta potentiella kandidater garanterar vi att vi får en tillräcklig mängd intresserade kandidater för positionen, av vilka vi tillsammans med uppdragsgivaren väljer den mest lämpliga för jobbet.

Rekryteringsmöten kan ske personligen eller på distans

Vår rekryteringsprocess

Vi ger full rekryteringsgaranti på våra rekryteringsuppdrag. Det innebär att om anställningen av en rekryterad person upphör inom prövotiden, oberoende av orsak, så söker vi en ny person till samma position utan kostnad.

Vi vill alltid träffa våra kunder personligen och lära känna både företaget och den rekryterande chefen,  samt lära oss om företagets bransch, så att vi kan säkerställa en kvalitativ och framgångsrik rekryteringsprocess.

Vår rekryteringsprocess inleds med ett gemensamt möte, där vi diskuterar både hur Adiente fungerar och vad kundföretaget har för önskemål och förväntningar på processen, samt vem det är företaget önskar rekrytera.

Vi upprättar samarbetsavtal och skriver under dem. Vi startar rekryteringsprocessen enligt överenskommelse. Vanligtvis skrivs en arbetsplatsannons, som kundföretaget tar del av och godkänner. Vi publicerar annonsen i de överenskomna rekryteringskanalerna och påbörjar sökningen.

Under rekryteringsprocessen intervjuar vi lämpliga sökanden. Alla intervjuer är alltid personliga, vi använder inte gruppintervjuer. Vi väljer de mest lämpliga kandidaterna och presenterar dem och deras ansökan och CV för kunden. Kunden intervjuar kandidaterna.

Efter det tar vi ett avstämningsmöte där vi kommer överens om eventuella uppgifter kandidaterna får lösa, och/eller personanalyser.

Adiente kollar referenserna enligt vad vi kommit överens om med kunden. Efter det kan kunden ge sin favoritkandidat ett jobberbjudande.

När kunden anställt sin kandidat, tackar Adiente alla andra kandidater för att de varit med i processen och meddelar dem att rekryteringsprocessen är slutförd.

Funderar ni på att rekrytera?

Tag kontakt

Personaluthyrning och Interimlösningar

Det är inte alltid möjligt att rekrytera en arbetstagare, men vi kan istället anställa personen för er del!

Läs mer om personaluthyrning ››

Personanalys

Vi använder utvärderingsverktyg i rekryteringsuppdrag, coaching, teamutveckling och outplacement.

Läs mer om personanalys ››