Kontaktuppgifter

Oy Adiente Ab

Keilaranta Business Park
Keilaranta 1
02150 Espoo

info@adiente.fi

Erica Flinck-Härkönen

Verkställande direktör, Senior HR Konsult, Certified Business Coach.
Ekonom, M.Sc. (Econ)

+358 40 510 7700
erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Jag har grundat Adiente på vårvintern 2005 och har sedan dess jobbat som VD och kundansvarig rekryteringskonsult, specialiserad på långvariga uthyrningar, rekryteringar och head-hunting av speciellt management och middle management positioner. Samtidigt jobbar jag som extern konsult i frågor gällande strategi, utveckling av personal, HR och rekryteringsfrågor.

Jag är utbildad till Certifierad Business Coach och jobbar mycket med middle management och management coaching. Mitt hjärta slår speciellt för att coacha företagare och små och medelstora företags VDn. Därtill coachar jag mycket gärna team och grupper.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Adiente verkar främst i huvudstadsregionen, men coaching erbjuder vi även på distans utan geografiska begränsningar.

Marika Högström-Andersson

Senior HR konsult, Certified Business Coach
Pedagogiemagister, PeM

+358 50 572 6439
marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Jag började jobba på Adiente under våren 2005. Jag arbetar som kundansvarig konsult inom personal-, rekryterings- och headhuntinguppdrag. Hos oss är jag även ansvarig för Extended DISC person- och teamanalyser för både rekryterings- och teamutvecklingsuppdrag. Jag är certifierad Business Coach och erbjuder både individuell och teamcoaching.

Välbefinnande på jobbet ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Människorna är företagens viktigaste tillgång, och jag tror starkt att en nöjd medarbetare är en mer motiverad och effektiv medarbetare. Detta vägleder mig i allt jag gör – rekrytering, teamutvecklingsuppdrag och affärscoaching. Jag arbetar gärna med olika slags organisationer, positioner och människor i olika skeden av sin karriär.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Adiente verkar främst i huvudstadsregionen, men business coaching erbjuder vi även på distans utan geografiska begränsningar.