Arbetslivsförändringar och Outplacement tjänster

I arbetslivet realiseras oftast i perioder situationer då det är tid för att utöka teamet och rekrytera nya medarbetare, och även tider då man måste minska på teamet och låta en eller flera från teamet gå.

Ett företag eller ett team är alltid en helhet och att ändra storlek på ett team i en mindre riktning är alltid ett stort och ofta tråkigt beslut för chefen. Detta beslut påverkar alltid hela teamet,  inklusive de som stannar i företaget.

Adiente har heltäckande tjänster gällande outplacement och vid en uppsägningsprorcess kan vi delta i en eller två eller alla de olika områdena.
En helhetstäckande outplacementprocess handlar inte bara om de personer som ska sägas upp, utan paketet innehåller tre viktiga områden:
Stöd åt chefen, stöd och coaching av teamet som blir kvar, samt stöd, coaching och sparring av den eller dem som sägs upp.

Outplacement paketen skräddarsys individuellt för var och en av de uppsagda

1

Stöd, coaching och sparring av chefen

Att säga upp en anställd är alltid ett stort beslut och är oftast också en otrevlig situation för alla parter. Ingen fattar beslut om uppsägning på lätta grunder, men oavsett orsaken till uppsägningen är det oftast resultatet av en lång process.

Under denna process kan vi på Adiente agera som coach, sparrare och stöd för chefen. En uppsägningspocess tar vanligen 2 till 4 månader, vilket betyder att outplacement stödet tar lika länge, beroende på situation och behov.

2

Stöd, coaching och sparring av teamet

En uppsägningssituation påverkar alltid bredare än bara den som sägs upp. Uppsägning kan orsaka en mängd olika känslor, som osäkerhet kring hela processen, oavsett hur den görs, eller rädsla för att du ska få sparken nästa gång, eller rädsla för att måsta göra allt det arbete den uppsagda gjort.
Det kan uppstå känslor eller osäkerhet kring varför någon får stanna, när någon annan inte fick det, sorg över att förlora en bra arbetskamrat och många liknande känslor – eller alla dessa samtidigt.

Det är viktigt att dessa känslor diskuteras och behandlas, öppet och rakt på sak – gärna genast när det är möjligt och att det ordnas tid för frågor och att det ges ärliga svar – så att återgången till vardagen blir så snabb och effektiv som möjligt.

Denna process tar vanligtvis 2-4 månader, beroende på situationen och företaget. Att säga upp en person är vanligtvis en lättare process än om en stor andel av teamet blir uppsagd – processen skräddarsys därefter.

3

Outplacement paket åt den eller dem som sagts upp

Outplacement eller omställningsskydd för en uppsagd person

Syftet med outplacement är att se till att den uppsagda medarbetaren inte lämnas ensam efter uppsägningen, utan erbjuds stöd och verktyg för att hitta ett nytt jobb eller skapa sig en ny karriär så fort som möjligt efter uppsägningen.

Omställningsskydd för anställda (muutosturva på finska) är lagstadgat i Finland, om den anställda blivit uppsagd på basen ekonomiska skäl, anställningsförhållandet har varat i mer än fem år och organisationen har minst 30 anställda:

  • Arbetsgivaren bör erbjuda den uppsagda möjligheten att delta i en omställningsutbildning eller outplacement process
  • Värdet av utbildningen skall motsvara värdet av den anställdas lön för en månad, dock minst den genomsnittliga månadslönen i branschen

Vi rekommenderar att alltid erbjuda de anställda en omställningsutbildning, eller en outplacement process, även om lagen inte skulle kräva det. Att erbjuda en uppsagd person hjälp, stöd och utbildning visar att arbetsgivarens bryr sig om sina anställda i en situation som är utmanande för alla parter. Detta är en positiv signal till alla företagets intressegrupper och och ökar de anställdas uppskattning förarbetsgivaren. Att få delta i en Outplacement process uppskattas av de uppsagda personerna och upplevs som en positiv gest i en utmanande situation.

Outplacement process hos Adiente

En omställnings – eller Outplacement- process tar vanligtvis cirka 2–3 månader och processen kan påbörjas direkt efter att uppsägningsförhandlingarna slutförts. Det är viktigt att blicka framåt genast och att börja jobba mot en ny karriär så snabbt som möjligt efter att uppsägningen blivit verklighet.

Outplacement kan liknas vid karriärcoachning, där vi börjar med att kartlägga den aktuella situationen, framtidsplaner, kunskaper och kompetenser, styrkor och svagheter. Vi definierar sedan målet, som kan vara ett jobb inom samma bransch, eller byte av bransch, byte av position, en ny utbildning, att bli företagare eller något annat alternativ.

När omställningsplanen väl är gjord, gör vi upp en roadmap, och börjar sedan utifrån den, arbeta mot det definierade målet. I vår outplacement process ingår förutom coachning alltid en anställningsintervju, igenomgång av CV och arbetsansökan, att skapa eller uppdatera Linked In-profilen samt göra en personlighetsanalys. Analysen hjälper den arbetssökande att förstå sig själv och sina handlingsmönster, att identifiera styrkor, svagheter, utvecklingsområden och utvecklingsmöjligheter hos sig själv och det kommer att hjälpa hen både i jobbsökandet och i karriären i framtiden.

Vi använder oss av lösningsorienterad businesscoaching, där vi stödjer uppnåendet av en persons karriärmål på längre sikt. Omställningsprocessens mål är att hitta ett nytt jobb eller skapa en ny karriär, och vi har varit mycket framgångsrika med detta i Adientes outplacementutbildningar genom åren.

Intresserad av Outplacement?

Tag kontakt

Personlighetsanalys

Vi använder personlighetsanalyser i rekryteringar, coaching, teamutveckling och outplacement.

Läs mer om personlighetsanalys ››

Konsulteringstjänster

HR strategiarbete och business sparring

Läs mer om konsulteringstjänster ››