Arbetslivsförändringar och Outplacement tjänster

I arbetslivet realiseras oftast i perioder situationer då det är tid för att utöka teamet och rekrytera nya medarbetare, och även tider då man måste minska på teamet och låta en eller flera från teamet gå.

Ett företag eller ett team är alltid en helhet och att ändra storlek på ett team i en mindre riktning är alltid ett stort och ofta tråkigt beslut för chefen. Detta beslut påverkar alltid hela teamet,  inklusive de som stannar i företaget.

Adiente har heltäckande tjänster gällande outplacement och vid en uppsägningsprorcess kan vi delta i en eller två eller alla de olika områdena.
En helhetstäckande outplacementprocess handlar inte bara om de personer som ska sägas upp, utan paketet innehåller tre viktiga områden:
Stöd åt chefen, stöd och coaching av teamet som blir kvar, samt stöd, coaching och sparring av den eller dem som sägs upp.

Outplacement paketen skräddarsys individuellt för var och en av de uppsagda

1

Stöd, coaching och sparring av chefen

Att säga upp en anställd är alltid ett stort beslut och är oftast också en otrevlig situation för alla parter. Ingen fattar beslut om uppsägning på lätta grunder, men oavsett orsaken till uppsägningen är det oftast resultatet av en lång process.

Under denna process kan vi på Adiente agera som coach, sparrare och stöd för chefen. En uppsägningspocess tar vanligen 2 till 4 månader, vilket betyder att outplacement stödet tar lika länge, beroende på situation och behov.

2

Stöd, coaching och sparring av teamet

En uppsägningssituation påverkar alltid bredare än bara den som sägs upp. Uppsägning kan orsaka en mängd olika känslor, som osäkerhet kring hela processen, oavsett hur den görs, eller rädsla för att du ska få sparken nästa gång, eller rädsla för att måsta göra allt det arbete den uppsagda gjort.
Det kan uppstå känslor eller osäkerhet kring varför någon får stanna, när någon annan inte fick det, sorg över att förlora en bra arbetskamrat och många liknande känslor – eller alla dessa samtidigt.

Det är viktigt att dessa känslor diskuteras och behandlas, öppet och rakt på sak – gärna genast när det är möjligt och att det ordnas tid för frågor och att det ges ärliga svar – så att återgången till vardagen blir så snabb och effektiv som möjligt.

Denna process tar vanligtvis 2-4 månader, beroende på situationen och företaget. Att säga upp en person är vanligtvis en lättare process än om en stor andel av teamet blir uppsagd – processen skräddarsys därefter.

3

Outplacement paket åt den eller dem som sagts upp

Syftet med outplacement är att den uppsagda medarbetaren inte ska lämnas ensam efter uppsägningssituationen, utan erbjudas stöd och hjälp, för att han eller hon skall hitta ett nytt jobb eller en helt ny riktning för sin karriär. Outplacement är på många sätt som en omvänd rekryteringsprocess, där vi sätter oss ner med den som blir uppsagd och diskuterar karriär och livssituation och funderar på vad nästa steg skulle vara.

Vi genomför en anställningsintervju och använder även personlighetsanalyser som DISC- och/eller Aon-analyser och vi kartlägger kompetenser och styrkor med hjälp av dessa. Vi går igenom och hjälper att uppdatera CV, arbetsansökan och LinkedIn-profil och lyfter fram personens styrkor. Vi jobbar som Business Coacher och  hjälper personen att klargöra sina egna mål och visioner, vilket stödjer hen att nå sina karriärmål på längre sikt.

Tillsammans med personen går vi igenom arbetsmarknadssituationen, jobbsökningskanaler, jobbtitlar, arbetsgivare och dolt jobbsökande. Vi garanterar inte att personen får ett nytt jobb,  men vi kommer att ge den arbetssökande alla  förutsättningar för att lyckas i sin egen rekryteringsprocess – eventuellt även inom en helt ny bransch.

Denna outplacement process tar cirka en månad, under vilken vi träffas 3-5 gånger beroende på medarbetarens behov. Mellan dessa träffar gör medarbetaren även självständiga uppgifter som vi sedan går igenom  tillsammans.

Intresserad av Outplacement?

Tag kontakt

Personlighetsanalys

Vi använder personlighetsanalyser i rekryteringar, coaching, teamutveckling och outplacement.

Läs mer om personlighetsanalys ››

Konsulteringstjänster

HR strategiarbete och business sparring

Läs mer om konsulteringstjänster ››