Information för arbetssökande

Adiente är specialiserad på rekryteringar, vilket innebär att arbetstagaren anställs av kundföretaget, vår uppgift är endast att hitta DIg! Förutom vanliga rekryteringsuppdrag, gör vi ofta även head-hunting uppdrag. I frågan om personaluthyrningar, är våra typiska uthyrningar vanligen 6-12 månader långa och brukar i mån av möjlighet sluta med att kundföretaget fastanställer arbetstagaren.

Adiente som arbetsgivare

Våra kundföretag söker vanligen via oss personer till olika typer av försäljningsuppdrag, IT-, bank-, finansierings-, och försäkrings, men även till olika kontorsuppgifter, till vårdbranschen och till olika chefs- och ledarpositioner.
Adientes kontor ligger i Kägelstranden i Esbo och största delen av våra kunder finns i huvudstadsregionen.

Vad förväntar sig Adiente av sina anställda?

Våra kunder har höga förväntningar och höga krav på oss, vilket betyder att vi måste ha motsvarande krav på våra anställda.

Vi förväntar oss att du kan vad du lovar, men viktigt är också att du vill och tycker att det är roligt att jobba, att du har en positiv attityd och att du är flexibel!

Förbered dig på intervjun,
man kan bara ge ett första
intryck en gång

Tidigare rekryteringar

Adiente rekryterar personer till helt olika typer av arbetsplatser. Den gemensamma nämnaren och röda tråden är dock att kundföretaget är välansett med ett gott rykte och att arbetsuppgiften är rolig och utmanande.
Nedan exempel på positioner som Adiente rekryterat till:

 • Marknadsföringschef
 • Marknadsföringsassistent
 • Controller
 • VD
 • Kontorsassistent
 • Analytiker
 • CFO
 • Key Account Manager
 • Logistikchef
 • Business Development Manager
 • Finansieringsassistent
 • Försäljningsdirektör
 • Business Area Manager
 • Market Activation Manager
 • Partner Manager
 • Customer Service
 • Överläkare
 • Bokförare
 • Personalkonsult
 • Sales lead
 • personalchef
 • HR-assistent
 • Office manager
 • Programmerare
 • Ekonomichef
 • IT projektchef
 • Back office

Är du intresserad av att få ett jobb, eller hitta en arbetstagare?

Tag kontakt

Vi är Adiente

Partnerskap, pålitlighet, sakkunnighet, snabbhet och flexibilitet i ett nötskal!

Läs mer om Adiente ››

Våra kontaktuppgifter

Se våra kontaktuppgifter ››