Adiente

Adiente Ab är ett rekryteringsbolag grundat år 2005. Vi är specialiserade på rekryteringar, långa personaluthyrningsuppdrag samt på Extended DISC personanalyser. Vi är inte specialiserade på någon specifikt bransch eller på något arbetstagarsegment, utan skräddarsyr rekryteringsuppdragen utgående från våra kundföretags behov och önskemål.

Till Adientes kärnkompetens hör head-hunting och rekryteringstjänster som genomförs personligt och sakkunnigt. Vi värdesätter samarbete, pålitlighet, snabbhet, flexibilitet och kvalitet.

Vår verksamhetsidé

Rekryteringsuppdrag och head-hunting har vuxit starkt under de senaste åren och denna trend verkar hålla i sig. Vi har svarat på detta behov och fokuserar därför alltmer på rekryteringar och head-huntig uppdrag, på personanalyser och –värderingar, samt på att konsultera och stöda våra kundföretags ledning och HR team.

Adiente Ab finns i Esbo, med huvudstadsregionen som primärt verksamhetsområde.

Vi följer branschens avtal

Adiente hör till Personaluthyrningsföretagens förbund och via det även till Finlands näringsliv, EK, ända sedan starten 2005. Vi följer förbundens regler och förordningar, de allmänna avtalsreglerna, branschens kollektivavtal och därtill är Adiente ett auktoriserat bemanningsbolag från och med 2011.

Branschens allmänna avtalsvillkor
Personaluthyrningsföretagens förbund har skapat allmänna avtalsvillkor för personaluthyrning och rekrytering, som är till för att göra ansvar och spelregler klarare för alla parter. Avtalsvillkoren beaktar även arbetstagarnas och arbetssökandenas rättigheter.

Det är meningen att de allmänna avtalsvillkoren alltid bifogas till de samarbetsavtal som personaluthyrningsföretagen och dess kundföretag skriver under. Avtalsvillkoren behandlar bl.a. processens gång, parternas skyldigheter, avtalets giltighetstid, reklamationer och skadestånd. Man kan dock avvika från avtalsvillkoren genom att skriftligen komma överens om något annat.

De allmänna avtalsvillkoren står att läsa här.

Kollektivavtal
Personaluthyrningsföretagens förbund förhandlar fram ett kollektivavtal för branschen. Personaluthyrningsbranschens kollektivavtal, som är uppgjort mellan HPL och ERTO, tillämpas på arbetsförhållanden som sker i personaluthyrningsföretagens egna kontor och på uthyrningsförhållanden när den uthyrda arbetstagaren jobbar inom ekonomiförvaltning, informationsbehandling eller med kontorsuppgifter.

Personaluthyrningsföretagens kollektivavtal står att läsa här (tyvärr dock bara på finska).

Vi är Adiente

Erica Flinck-Härkönen

Verkställande direktör, Senior HR Konsult, Certified Business Coach.
Ekonom, M.Sc. (Econ)

+358 40 510 7700
erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Jag har grundat Adiente på vårvintern 2005 och har sedan dess jobbat som VD och kundansvarig rekryteringskonsult, specialiserad på långvariga uthyrningar, rekryteringar och head-hunting av speciellt management och middle management positioner. Samtidigt jobbar jag som extern konsult i frågor gällande strategi, utveckling av personal, HR och rekryteringsfrågor.

Jag är utbildad till Certifierad Business Coach och jobbar mycket med middle management och management coaching. Mitt hjärta slår speciellt för att coacha företagare och små och medelstora företags VDn. Därtill coachar jag mycket gärna team och grupper.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Adiente verkar främst i huvudstadsregionen, men coaching erbjuder vi även på distans utan geografiska begränsningar.

Marika Högström-Andersson

Senior HR konsult, Certified Business Coach
Pedagogiemagister, PeM

+358 50 572 6439
marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Jag började jobba på Adiente under våren 2005. Jag arbetar som kundansvarig konsult inom personal-, rekryterings- och headhunting-uppdrag. Hos oss är jag även ansvarig för Extended DISC person- och teamanalyser för både rekryterings- och teamutvecklingsuppdrag. Jag är certifierad Business Coach och erbjuder både individuell och teamcoaching.

Välbefinnande på jobbet ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Människorna är företagens viktigaste tillgång, och jag tror starkt att en nöjd medarbetare är en mer motiverad och effektiv medarbetare. Detta vägleder mig i allt jag gör – rekrytering, teamutvecklingsuppdrag och affärscoaching. Jag arbetar gärna med olika slags organisationer, positioner och människor i olika skeden av sin karriär.

Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Adiente verkar främst i huvudstadsregionen, men coaching erbjuder vi även på distans utan geografiska begränsningar.