Adiente

Adiente Ab är ett rekryteringsbolag grundat år 2005. Vi är specialiserade på rekryteringar, långa personaluthyrningsuppdrag samt på Extended DISC personanalyser. Vi är inte specialiserade på någon specifikt bransch eller på något arbetstagarsegment, utan skräddarsyr rekryteringsuppdragen utgående från våra kundföretags behov och önskemål.

Till Adientes kärnkompetens hör head-hunting och rekryteringstjänster som genomförs personligt och sakkunnigt. Vi värdesätter samarbete, pålitlighet, snabbhet, flexibilitet och kvalitet.

Vår verksamhetsidé

Rekryteringsuppdrag och head-hunting har vuxit starkt under de senaste åren och denna trend verkar hålla i sig. Vi har svarat på detta behov och fokuserar därför alltmer på rekryteringar och head-huntig uppdrag, på personanalyser och –värderingar, samt på att konsultera och stöda våra kundföretags ledning och HR team.

Adiente Ab finns i Esbo, med huvudstadsregionen som primärt verksamhetsområde.

Vi följer branschens avtal

Adiente hör till Personaluthyrningsföretagens förbund och via det även till Finlands näringsliv, EK, ända sedan starten 2005. Vi följer förbundens regler och förordningar, de allmänna avtalsreglerna, branschens kollektivavtal och därtill är Adiente ett auktoriserat bemanningsbolag från och med 2011.

Branschens allmänna avtalsvillkor
Personaluthyrningsföretagens förbund har skapat allmänna avtalsvillkor för personaluthyrning och rekrytering, som är till för att göra ansvar och spelregler klarare för alla parter. Avtalsvillkoren beaktar även arbetstagarnas och arbetssökandenas rättigheter.

Det är meningen att de allmänna avtalsvillkoren alltid bifogas till de samarbetsavtal som personaluthyrningsföretagen och dess kundföretag skriver under. Avtalsvillkoren behandlar bl.a. processens gång, parternas skyldigheter, avtalets giltighetstid, reklamationer och skadestånd. Man kan dock avvika från avtalsvillkoren genom att skriftligen komma överens om något annat.

De allmänna avtalsvillkoren står att läsa här.

Kollektivavtal
Personaluthyrningsföretagens förbund förhandlar fram ett kollektivavtal för branschen. Personaluthyrningsbranschens kollektivavtal, som är uppgjort mellan HPL och ERTO, tillämpas på arbetsförhållanden som sker i personaluthyrningsföretagens egna kontor och på uthyrningsförhållanden när den uthyrda arbetstagaren jobbar inom ekonomiförvaltning, informationsbehandling eller med kontorsuppgifter.

Personaluthyrningsföretagens kollektivavtal står att läsa här (tyvärr dock bara på finska).


Auktorisering

Personaluthyrningsföretagens förbunds medlemmar vill lyfta fram att de förbinder sig till att följa lagen och ett etisk förfaringssätt i sin verksamhet. Eftersom det förekommit och förekommer, även mindre ärliga aktörer på denna bransch, har det uppstått ett behov att kunna identifiera vilka som är ärliga och pålitliga aktörer på marknaden.

Auktoriseringsförfarandet betonar och understryker vikten av att ta hand om plikterna som arbetsgivare och att följa branschens allmänna villkor samt kollektivavtalet.

Det har satts hårda regler för att kunna uppnå auktorisering och auktoriserade företag övervakas kontinuerligt genom kontroller.

Adiente är ett auktoriserat bemanningsbolag från och med den 3.2.2011.

Vi är Adiente

Erica Flinck-Härkönen

VD
Ekonom

+358 40 510 7700
erica.flinck-harkonen@adiente.fi

Erica Flinck-Härkönen har grundat Adiente i januari 2005. Erica fungerar som VD och som kundansvarig konsult i rekryteringsuppdrag, långsiktiga uthyrningsprojekt och i head-hunting uppdrag.

Marika Högström-Andersson

Senior HR konsult
Pedagogiemagister

+358 50 572 6439
marika.hogstrom-andersson@adiente.fi

Marika Högström-Andersson började jobba på Adiente våren 2005. Marika jobbar som kundansvarig konsult med uthyrningsprojekt, rekryteringsuppdrag och headhunting projekt. Marika gör även Extended DISC person- och teamanalyser.

Caroline Högnäs

HR konsult
Ekonomie magister

+358 40 7157763
caroline.hognas@adiente.fi

Caroline utexaminerades som ekonomie magister sommaren 2017 och hon började jobba på Adiente i februari 2018. Hon fungerar som personalkonsult och jobbar med olika typer av rekryterings- och personaluthyrningsprojekt.