Adiente on pieni HR-yritys, erikoistumisalueina rekrytoinnit, henkilöarvioinnit, tiimin kehitys ja business coaching. Adiente on myöskin sama asia kuin Erica ja Marika – minä (=Erica) olen perustanut yrityksen ja Marika on ollut mukana alusta saakka. On ollut tietoinen valinta työskennellä pienenä tiiminä, ja näin haluamme tehdä myös jatkossa.
Oma opiskelutaustani on Hankenilla, pääaineena yrittäjyys ja johtaminen, ja Marikan on Helsingin Yliopistossa, pääaineena aikuiskasvatustiede. Taustamme ovat erilaiset, me olemme erilaisia ja täydennämme toisiamme erittäin hyvin. Olemme molemmat kaksikielisiä, ja työskentelemme sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Adiente alussa

Adienten tarina alkoi vuonna 2005, jolloin yritys perustettiin. Businessidea oli silloin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden henkilöstövuokraus. Toista sellaista yritystä ei silloin vielä Suomessa ollut, ja tällaiselle palvelulle on tarvetta. Adiente, tai oikeastaan Adiante, tarkoittaa eteenpäin pyrkimistä elämässä, ja juuri sitä halusimme tarjota opiskelijoille – ovea työelämään ja apua eteenpäin heidän urallaan.

Meille oli, ja on edelleen, tärkeää että työnhakijoillamme on hyvä ”can do-asenne” sekä innostusta ja mielenkiintoa kyseessä olevia työtehtäviä kohtaan.  Tämä ajatus kulkee mukana edelleen – kaikki voivat oppia uutta, jos on asioita, joita ei vielä osaa. Jos on hyvä asenne työtä ja kollegoita kohtaan, voi oppia mitä tahansa, ja sellaisen henkilön kanssa on aina ilo työskennellä.

Halusimme tarjota työntekijöillemme mielenkiintoisia ja opiskeluja vastaavia tehtäviä, sellaisissa yrityksissä, joissa itsekin olisimme halunneet työskennellä. Tämäkin ajatus kantaa edelleen. Emme ole halunneet erikoistua mihinkään tiettyyn alaan, vaan saada asiakkaita erilaisilta aloilta ja yrityksistä, joissa on erilaisia tehtäviä ja tiimejä sekä erilaisia etenemismahdollisuuksia. Punaisena lankana toiminnassamme on kuitenkin ollut se, että suurin osa työntekijöistämme ovat ammattikorkeakoulu- tai yliopistotaustaisia. Haemme paljon henkilöitä kaupallisen- ja teknisen alan eri tehtäviin.

Adiente tänään

Adiente lähti kasvamaan nopeasti, ja jo 1,5 vuoden jälkeen omassa tiimissä oli 6 henkilöä ja liikevaihto oli melkein miljoona. Minun aikani meni johtamiseen asiakastyön sijaan, ja sitä en halunnut. Päätin tietoisesti pienentää toimintaa takaisin siihen, mitä se alussa oli, jotta voisin tehdä asiakastyötä itse. Ja niin Adiente vakiintui Ericaksi ja Marikaksi, jolloin meillä molemmilla on omat asiakkaamme, ja molemmat hoidamme asiakkaamme kaikki työvaiheet itse – ensimmäisestä tapaamisesta, koko rekrytointitoimeksiannon läpiviemiseen. Näin yhteistyö asiakkaan ja Adienten välillä hioutuu erittäin toimivaksi ja kommunikaatiokatkoksia ei tule. Ainoana poikkeuksena tähän on henkilöarvioinnit, jotka ovat Marikan erikoisalue, ja hän tekee meillä kaikki arvioinnit.

Aloituksesta vuonna 2005 on kulunut jo paljon aikaa ja paljon on ehtinyt tapahtua. Nykyisin emme enää ole erikoistuneita opiskelijoihin, vaan fokus on hitaasti siirtynyt kohti asiantuntija, middle management ja management positioita – voisi sanoa, että palvelemme sitä samaa opiskelijaa 15 vuotta myöhemmin. Vain pieni osa toimeksiannoistamme on nykyisin henkilöstövuokrauksia, vaikka teemme mielellämme niitäkin. Silloin on yleensä kyse pitkistä sijaisuuksista tai projekteista. Nykyisin fokus on rekrytoinneissa ja enenevissä määrin head-hunttauksessa, tai näiden kahden yhdistelmässä, ns. hybridihauissa.

Arviointityökalut

Rekrytointien ja henkilöstövuokrauksen lisäksi, otimme jo aikaisessa vaiheessa käyttöön erilaisia henkilöarviointityökaluja. Käytämme näitä arviointityökaluja hyväksemme rekrytoinneissa, coachingissa ja erilaisissa organisaatioiden- tai tiimien kehittämispäivillä. Käytämme erilaisia arviointityökaluja riippuen siitä, mitä haluamme mitata tai selvittää. Tämä voi olla esimerkiksi loogista päättelykykyä, matemaattisia tai kielellisiä taitoja tai henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Organisaation- ja tiiminkehittämisessä olemme erikoistuneet tiimityöskentelyn ja yhteistyön parantamiseen, tiiminjäsenten toistensa ymmärtämiseen sekä kommunikoinnin parantamiseen.

Business Coaching

Business coaching tuli mukaan toimintaamme täydentämään palveluitamme asiakkaidemme toiveesta. Olemme nykyisin molemmat sertifioituja business coacheja ja coachaamme sekä yksilöitä, tiimejä, että ryhmiä.

Coachattavaksi voi tulla kuka tahansa, ja aihe voi olla melkein mikä vaan, johon halutaan muutos tai johon toivotaan kehitystä. Tärkeää on kuitenkin se, että itse haluaa tulla coachatuksi ja että elämäntilanne on sellainen, että muutokseen ja kehitykseen on sekä halua että mahdollisuutta panostaa. Coaching on prosessi, joka kestää tietyn sovitun ajan, yleensä 3–6 tai maksimissaan 12 kuukautta.

Coach kulkee silloin rinnalla coaching-sessioiden muodossa ja myötävaikuttaa muutoksen onnistumisen. Tavoite on asetettu oikein, kun tulos on mitattavissa.

Tiimicoachingissa haetaan esimerkiksi tiimin sisällä tiimiyttämistä, parempaa yhteistyötä/sisäistä kommunikointia, yhteisen tavoitteen saavuttamista tai työskentelyä muutostilanteessa. Ero tiimin ja ryhmän välillä on, että tiimi koostuu henkilöstä, jotka työskentelevät yhdessä ja joilla on yhteisiä tavoitteita. Ryhmä taas koostuu yksilöistä, joilla kaikilla on omat tavoitteensa eikä ryhmällä ei ole yhteistä tavoitetta. Ryhmä voi olla esimerkiksi ryhmä opiskelijoita, esimiehiä tai yrittäjiä, jotka haluavat kehittyä – yhdessä, mutta itsensä takia.

Olemme Marikan kanssa coacheina erilaisia, vaikka voimme molemmat coachata laajasti erilaisia teemoja ja sekä yksilöitä, tiimejä että ryhmiä. Taustoistamme ja persoonallisuuksistamme johtuen, meillä on kuitenkin omat erikoistumisalueemme. Marikan sydän sykkii työhyvinvoinnille ja työssä viihtymiselle. Yritykset koostuvat ihmisistä ja mitä paremmin kakki voivat, ja mitä paremmin he viihtyvät tehtävissään, sitä menestyneempi yritys. Hyvinvointi koostuu monesta pienestä asiasta, kuten siitä, että sinut nähdään henkilönä, sinua arvostetaan, sinua ymmärretään ja sinua kuullaan. Ei vaan johdon puolelta, vaan myös kaikkien kollegoiden osalta. Mitä suurempi ymmärrys ja arvostus siitä, että työyhteisö tarvitsee sekä tikruja että pöllö-hahmoja, jos lainataan mielikuvia Nalle Puhin kirjoista, sitä parempi. Kun ymmärtää, kuuntelee, kommunikoi ja puhaltaa samaan hiileen, onnistutaan yhdessä ja se taas näkyy kaikessa: työviihtyvyydessä, tehokkuudessa, sairauspoissaolojen- ja vaihtuvuuden vähenemisessä, sekä tuloksen kasvussa.
Erican sydän taas sykkii yrittäjyydelle – johtamiselle ja yritystoiminnan optimoimiselle, pullonkaulojen poistamiselle, tehostamiselle, uudelle tavalle lähestyä ja nähdä asioita. Minä kannustan mielelläni tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista, ”outside the box”-ajattelua, kokeilemaan uusia toimintatapoja ja haastamaan vanhoja ajatusmalleja.

Työelämän muutostilanteet sekä Outplacement palvelut

Työelämässä realisoituu aikanaan tilanteita, jolloin tiimiä halutaan kasvattaa, ja välillä myös tilanteita, joissa tiimin kokoa täytyy pienentää. Yritys tai tiimi on aina kokonaisuus, ja tiimin koon muuttaminen pienempään suuntaan on aina iso, ja usein myös ikävä päätös esihenkilölle. Tämä päätös vaikuttaa aina koko tiimiin, myös heihin, jotka jäävät yritykseen. Adientellä on kattava palvelu näihin muutostilanteisiin, ja voimme irtisanomistilanteessa osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin eri osa-alueisiin. Kokonaisvaltainen muutostilanne valmennus sisältää sekä johdon tukea, koko tiimin tukea, sparrausta ja coachingia sekä outplacement palvelun irtisanotulle henkilölle, tai henkilöille.

Palvelukokonaisuutemme

Olemme suunnitelleet Adienten palvelut niin, että ne kaikki tukevat toisiaan. Haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme hyvin, jotta voimme rekrytoida juuri heille ja heidän organisaatioonsa ja heidän tarpeisiinsa sopivimmat henkilöt. Käytämme arviointityökaluja ja analysoimme myös ehdokkaiden persoonallisuutensa, asia, joka usein on yhtä tärkeä kuin heidän kompetenssinsa. Tiimi koostuu yksilöistä, ja erilaiset persoonat rikastuttavat työyhteisöä ja laajentavat kompetenssipohjaa.
Samoja arviointityökaluja käytetään myös sekä tiimien kehityspäivillä että coaching-työkaluina. Siksi että mitä paremmin tunnet itsesi, sitä paremmin osaat johtaa itseäsi. Ja mitä paremmin ymmärrät kollegojesi tapaa ajatella ja toimia, sitä paremmin ja tehokkaammin työskentelette yhdessä. Palvelukokonaisuuden täydentää outplacement, joka on kuin käänteinen rekrytointipalvelu – mikäli tiimiä pitää pienentää, ja jonkun henkilön lopettaa tehtävässään, autamme häntä eteenpäin urallaan, näkemään omat vahvuutensa, ja löytämään uuden työpaikan.

Ole yhteydessä

Autamme mielellämme kaikissa työelämään liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä, niin mietimme mikä ratkaisu palvelisi sinun yritystä parhaiten juuri nyt!
Meidän yhteystiedot löytyvät täältä.