Business Coaching, mistä on kyse? 

Coaching on nykyisin monille tuttu asia, ja coacheja käytetään niin business- kuin urheilumaailmassakin. Yritysjohtajat, poliitikot ja menestyvät urheilijat käyttävät coacheja – mutta ehkä juuri siksi, että tämä on niin arkipäiväinen asia ja yleisesti käytettävä termi, kaikille ei ole ihan selvää mitä coach oikeastaan tekee ja miten Business coach eroaa mentorista, fasilitoijasta, konsultista, valmentajasta tai vaikkapa lifecoachista.

Nimikkeet voivat helposti olla harhaanjohtavia ja sama asia voi tarkoittaa eri asiaa eri yhteyksissä ja yrityksissä – joten siksi on hyvä selventää mitä business coaching tarkoittaa meillä Adientellä, sekä miten coaching prosessi toimii, miten se etenee ja mitä siltä voi odottaa.

Adienten Business Coaching, mistä kaikki alkoi

Business coaching on meillä kehittynyt asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Meiltä on vuosien varrella usein kysytty, mikäli voisimme myös coachata rekrytointitoimeksiantojen yhteydessä. Rekrytoiva esimies tai yrittäjä on esimerkiksi toivonut coachausta yrityksen strategiaan liittyen, ja toiveena on ollut keskustella ja sparrata siitä, mihin yritystä tulisi viedä ja miten siis tulisi rekrytoida. Toiveena on myös ollut coachata uusia työntekijöitä, jotta he pääsisivät nopeasti sisään tehtäviinsä ja täyttäisivät saappaat, jotka ovat isommat kuin aikaisemmissa positioissa. Tarvetta on myös ollut coachata tiiminjäseniä, jotka nousevat esimiestehtäviin, ja tarvitsevat tähän tukea – ja monia vastaavia tilanteita.

Aluksi me emme coachanneet, vaan ainoastaan sparrasimme ja konsultoimme. Mutta koska coaching konseptina kiinnosti meitä molempia, ja on menetelmänä erinomainen, päätimme laajentaa Adienten palvelutarjontaa sekä omaa osaamistamme. Kouluttauduimme molemmat ensin käymällä Business Coaching Instituutin Certified Business Coach®-koulutuksen. Jatkoimme myöhemmin saman yrityksen Ryhmä- ja Tiimi coaching-koulutukseen ja vuonna 2021 kävimme vielä laajan Business Coach Master®-koulutuksen.

Mitä coaching on?

Business coaching on ratkaisukeskeistä ohjausta, jonka lähtökohtana on henkilön ja/tai liiketoiminnan kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että coachattavalla on jokin teema, jota hän haluaa kehittää, parantaa tai selkeyttää.  Yllä olevan esimerkin mukaisesti, yrittäjä voi esimerkiksi haluta miettiä organisaatiotaan ja miten viedä sitä eteenpäin. Coachattava, eli tässä kohtaa yrittäjä, märittää coachin avulla – mihin tavoitteeseen hän haluaa päästä. Kokonaisuus on yleensä iso, ja tavoitteena on ensin hahmottaa koko kokonaisuus, ja sitten pilkkoa sitä pienempiin osiin, joita tulevina kuukausina käsitellään pala kerrallaan.

Coaching-prosessille määritellään aina aikajana, tavoitteet sekä onnistumisen mittarit – jotta tiedämme että olemme päässeet tavoitteeseen tai voimme tarkistaa matkan varrella, että varmasti olemme oikealla polulla. Mikäli olemme päätyneet sivupolulle, tämä huomataan ja huomioidaan, ja kurssia korjataan – tai mikäli sivupolku onkin tärkeä, määritellään uudet tavoitteet. Coaching-prosessit ovat aina ainutlaatuisia, ja joskus ne kulkevat kuin juna – jolloin yksi oivallus vie seuraavaan, ja prosessi etenee järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Prosessi voi myös kehittyä monimutkaiseksi verkoksi, jossa on monia sivujuonia, joita käydään läpi, perataan yksi kerrallaan, katsotaan ja selvitetään, ennen kuin päästään niistä etenemään. Mikään prosessi ei ole toisensa kaltainen, ja aina voidaan päätyä täysin yllättäville uusille poluille, mikä voi tuoda mukanaan totaalisen uusia, usein erinomaisia, oivalluksia ja toimintasuunnitelmia.

Coachingissa on tärkeä määrittää selkeä tavoite, aikataulu ja mittari onnistumiselle.

Tavoitteellisen business coachingin ei ole tarkoitus olla epämääräinen höpöttelytuokio, jossa tapaamme kuukaudesta toiseen vuodesta toiseen ja puhutaan niitä näitä. Tarkoitus on selkeyttää ajatuksia, saada kehitystä aikaiseksi ja tehdä se tietyssä ajassa, esimerkiksi kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana. Onnistumista pitää voida mitata – joko numeroissa, tunneissa, asiakastyytyväisyydessä, tai jollain muulla selkeällä tavalla. Jokaisen tapaamisen lopussa coaching session, ajatukset, tulokset sekä seuraavat askeleet summataan, ja suunnitellaan, miten seuraavaksi edetään. Tämä on myös äärimmäisen tärkeää koko coaching prosessin lopussa, 

Coachin tehtävä

Business coachin tehtävä on positiivisella tavalla haastaa ja kyseenalaistaa coachattavan ajatuksia, uskomuksia ja käyttäytymismalleja. coach kuuntelee tarkkaavaisesti, kun coachattava piirtää ja miettii, kertoo ja perustelee ajatuksiaan.
Tämä selkeyttää ajatuksia coachattavalle itselleen, ja etenemme polulla. Samalla kun coach kuuntelee ja havainnoi hän kysyy tarkentavia ja avoimia kysymyksiä, siitä miten coachattava on ajatellut ja haastaa katsomaan asiaa eri näkökulmista ja nostaa myös esille coachattavan mahdollisia sokeita pisteitä. Meillä kaikilla on sokeita pisteitä ja tiettyjä opittuja ja totuttuja toimintamalleja, joita noudatamme miettimättä miksi me teemme niin. Kun haemme toimintaamme kehitystä, näistä asioista on hyvä olla tietoinen.

Coachin tehtävä ei koskaan ole kertoa, miten jokin asia pitäisi tehdä, tai jakaa omia tai muiden onnistumistarinoitaan siitä, miten hän tai joku muu on onnistunut tai mitä on tehnyt. Coach ei myöskään koskaan oleta tietävänsä vastauksia paremmin kuin coachttava itse, vaan coachin tehtävä on saada coachattava oivaltamaan oman polkunsa ja omat seuraavat askeleensa. Tästä johtuen hyvä coach voi coachata mistä tahansa aiheesta, eikä hänen tarvitse tietää aiheesta mitään, jotta voisi kulkea coachattavan rinnalla ja tukea hänen etenemistään omalla polullaan.

Business Coachingin hyödyt

Business coaching-prosessin hyödyt riippuvat luonnollisesti coaching-prosessista ja siitä, mitä prosessi on tavoitellut. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin lähes poikkeuksetta sanoa, että coaching-prosessi on positiivinen ja coachattavaa eteenpäin vievä prosessi, jossa coachattava panostaa konkreettisten tavoitteiden lisäksi myös itsensä kehittämiseen.

Konkreettisesti coaching-prosessi tukee coachattavan tavoitteita seuraavalla tavalla:

  • Kun määrittelet tavoitteesi coachille, määrittelet ne samalla myös itsellesi
  • Samalla kun määrittelet tavoitteet, perustelet miksi ja miten, sekä mahdollisesti miksi ei
  • Coach auttaa sinua näkemään omat sokeat pisteesi, sekä tavoitteesi ja unelmasi uudessa valossa
  • Tapaat coachiasi säännöllisesti, jolloin olet vastuussa myös prosessin etenemisestä ja siitä, että teet itsellesi luvatut toimenpiteet sovitusti
  • Coach toimii kompassina ja varmistaa, että pysyt tavoitteessasi ja etenet edistääksesi tavoitteeseen pääsemistä
  • Coach auttaa sinua varmistamaan, että pysyt aikataulussa
  • Coach on objektiivinen kolmas osapuoli, joka usein kysyy sinulta kysymyksiä, jotka avaavat sellaisia näkökulmia, joita et itse ollut tullut ajatelleeksi
  • Coach kulkee rinnallasi ja kannustaa sinua saavuttamaan tuloksia, jotka olisivat paljon hankalimpia saavuttaa yksin

Hyvä coaching-prosessi avaa coachattavalle uusia näkökulmia, sekä työkaluja itsensä ymmärtämiseen ja ongelmanratkaisuun, joita hän voi soveltaa ja käyttää myös elämän muilla osa-alueilla. Coaching-prosessi on aina myös oivallus itsestään ihmisenä ja sen tulisi aina olla positiivinen, kannustava ja rakentava – jossa haasteet nähdään mahdollisuutena, oli tilanne mikä tahansa sellainen, mihin jollain tavalla voidaan itse vaikuttaa!
Juuri nyt työelämä on haasteellisempaa kuin vuosiin ja monelle tekee myös arjen pyörteissä hyvää, että on joku rinnalla kulkija, jonka kanssa voi ajatella ääneen ja käsitellä myös haastavat asiat, ja joka kuitenkin muistuttaa siitä, että ”aurinko kyllä paistaa, vaikkei sitä näy”, Eppu Normaalin sanoin.

Onko sinulla itselläsi tai teillä organisaatiossa jotakin mitä haluaisitte muuttaa, parantaa tai kehittää? Ole yhteydessä, niin keskustelemme asiasta ja räätälöimme juuri sinulle tai teille sopivan Business Coaching prosessin!