Extended DISC® Henkilöanalyysi on arviointityökalu, jota käytetään eri persoonallisuuspiirteiden määrittämiseen ja erottamiseen. Voimme määritellä neljä pääasiallista persoonallisuustyyppiä ja yli 160 näiden tyyppien yhdistelmiä. Extended DISC® menetelmän on 1990-luvulla kehittänyt suomalainen Jukka Sappinen, ja se perustuu Dr.  Jungin ja Dr. Marstonin teoriaan, jonka mukaan ihmisiä voidaan jakaa neljään pääpersoonallisuustyyliin. Marson nimesi nämä D, I, S ja C tyyleiksi, jossa D on Hallitseva tai englanniksi Dominance, I on Vaikuttava, eng. Influence, S on Vakaa, eng. Steadiness ja C on Analyyttinen tai eng. Compliance. Nykyisin värejä käytetään myös paljon kirjainten sijaan, jolloin D on punainen, I on keltainen, S on vihreä ja C on sininen.

On ensisijaisen tärkeää ymmärtää ja tiedostaa, että mikään profiileista ei ole parempi tai huonompi kuin joku toinen. Päinvastoin, kaikki tyypit ovat samanarvoisia ja kaikkia persoonallisuustyyppejä tarvitaan. Jokaisella profiililla on vahvuutensa ja heikkoutensa, ja avain tässä on oman profiilinsa tunnistaminen ja tiedostaminen – minkälainen minä olen, ja minkälainen minä olen suhteessa muihin. Kun ymmärtää millainen henkilö itse on, ja mitkä omat vahvuudet ja heikkoudet ovat sekä mitkä muiden tiimiläisten vahvuudet ja heikkoudet ovat, johtaa se yleensä tehokkaampaan ja parempaan yhteistyöhön, parempaan kommunikointiin, parempiin tuloksiin ja parempaan työviihtyvyyteen – kaikilla.

Kaikessa organisaatioiden tiimi- ja ryhmätyöskentelytilanteissa, myös johtoryhmissä ja hallituksissa, on hyvä tunnistaa, millaisista ihmisistä oma tiimi koostuu ja mitä vahvuuksia, ja heikkouksissa oman tiimin profiilit kokonaisuutena tuovat mukanaan. Ollaanko hyvin samantyylisiä vai hyvin erityylisiä ihmisiä? Miten tämä vaikuttaa oman tiimin toimintaan?

DISC profiilit ja niiden ymmärtäminen

Extended DISC® henkilöanalyysi on erittäin helppo ja nopea tehdä. Lähetämme henkilölle linkin, jonka kautta pääsee tekemään analyysin. Analyysi itsessään koostuu 24 adjektiiviparista, josta tulee valita itseään eniten ja vähiten kuvaava adjektiivipari. Analyysin tekemiseen menee yleensä noin 10–15 minuuttia. Tämän perusteella ohjelma generoi henkilöprofiilia kuvaava raportti. Tämä raportti toimii pohjana Adienten konsultin tekemään syvällisempään analyysiin. DISC analyysin todellisen hyödyn ja syvällisen ymmärryksen saa, kun raportti jäsennellään yhdessä konsultin kanssa keskustelun muodossa.

Extended DISC kuvaa luontaista käyttäytymistä, ei kuitenkaan ihmisen koko persoonallisuutta.

Eli se tapa, miten käyttäydyt, toimit ja ajattelet kun ”et mieti mitä teet”, eli se, joka tulee sinulle luonnostaan ja mikä on sinulle kaikista mukavin ja luontevin tapa toimia. Me voimme aina oppia kaikenlaisia muita tapoja, ja niin opimmekin, mutta ne tavat, jotka eivät ole meille luontaisia, vievät meiltä enemmän energiaa, kun ne käytösmallit, jotka tulevat ns. selkärangastamme. Ja tämä luontainen malli näkyy yleensä myös silloin kun henkilö on väsynyt, paineen alla, täysin uudessa tilanteessa tai stressaantunut. Tämä on siis se, kuka hän oikeasti on, eikä se kuka hän luulee olevansa, tai kuka hän yrittää olla miellyttääkseen muita. Aikuisen ihmisen DISC profiili ei yleensä muutu hänen uransa aikana – vaikka ulkoiset tekijät muuttuisivatkin huomattavasti.

Ja tämä –miten sinä toimit luontaisesti, on se mitä me haluammekin mitata!

DISC:in neljä päätyyppiä:

D= Dominance/Hallitseva – henkilö on lujatahtoinen, itsenäinen, itsevarma ja päättäväinen

I= Influence/Vaikuttava – henkilö on sosiaalinen, avoin, puhelias ja energinen

S= Steadiness/Vakaa – henkilö on rauhallinen, kärsivällinen, luotettava ja lojaali

C=Compliance/Analyyttinen – henkilö on järjestelmällinen, tarkka, analyyttinen ja asiallinen

D – Hallitseva punainen

Tämä henkilö on tuloshakuinen, hän motivoi itse itseään ja hän on muista riippumaton. Henkilönä hän on suora, kunnianhimoinen, vaativa ja kilpailunhaluinen ja häntä motivoi tulokset. Hän hakee mielellään kontrollia, ja  haluaa omalle työlleen riippumattomuutta. Hänet saatetaan kokea komentelevaksi ja työskentelytavaltaan hän on tehokas ja pitää vallasta.

 

I – Vaikuttava ja innostava keltainen

Tämä henkilö on innostava ja hän vaikuttaa muihin itsevarmasti, iloisesti ja innostavasti. Hän on ulospäin suuntautunut, seurallinen ja optimistinen. Hän pitää sosiaalisesta huomiosta ja haluaa arvostusta muilta. Hän välttää yksinäisyyttä, on usein suurpiirteinen ja reagoi helposti tunteiden pohjalta.

S – Vakaa vihreä

Tämä henkilö on rauhallinen, sitkeä  ja huomioi sekä asiat että ihmiset. Hän on ajattelevainen, huomaavainen, avulias ja palvelualtis. Hän pitää muiden tuesta ja antaa sitä myös muille. Hän pitää tutusta ja turvallisesta toimintaympäristöstä ja haluaa aikaa harkita asioita. Hän on sovitteleva ja luotettava.

 

C- Analyyttinen ja tarkka sininen

Tämä henkilö on tarkka, looginen, huolellinen ja hakee mielellään tietoa. Hän tarkastaa yksityiskohdat, varmistaa korkean laadun ja on mielellään puolueeton asiantuntija. Hän pitää rutiineista, varmuudesta ja tarkoista menettelytavoista – selkeitä numeroita, todisteita ja yksityiskohtaisia faktoja.

 

Suurin osa meistä, ei kuulu puhtaasti ainoastaan yhteen kirjainprofiiliin, vaan on sekoitus näistä. Pääkirjaimia on neljä ja analyyseissä  Extended DISC®  pystyy erottamaan 160 erilaista profiilia.

DISC työskentely meillä Adientessa

Me käytämme DISC:iä työkaluna rekrytoinneissa, Business coaching:issa, Outplacement toimeksiannoissa sekä johtoryhmä- ja tiiminkehitystoimeksiannoissa.
Tiiminkehitystilanteissa konvertoimme usein DISC kirjainten pääpiirteet myös asiakkaan maailmaan, ja puhumme kirjainten lisäksi juuri heidän maailmaansa sopivilla hahmoilla. Nämä voivat olla Nalle Puhin hahmoja, koirarotuja tai kilpaurheilijoita – mikä tahansa, joka resonoi ja toimii tämän asiakkaan maailmassa.

Nalle Puhin maailma sopii tähän tarkoitukseen erittäin hyvin. Puhin maailma kun on kansainvälisesti tunnettu klassikko ja hahmot ovat neutraaleja.  Puhin maailman eläimet edustavat kaikki eri DISC tyyppejä –  D-tyyppiä edustaa Kani, I-tyyppiä Tikru, S-tyyppiä Nalle Puh ja C-tyyppiä Pöllö.

”Kirjailija A.A. Milne ymmärsi, että erilaisia hahmoja tarvitaan, jotta syntyy hyvä kirja, hyvä tarina ja hyvä tiimi. Samoja ainesosia tarvitaan, jotta syntyy hyvä tiimi, hyvää yhteistyötä ja hyviä tuloksia!”

Tätä punaista lankaa käytämme myös meidän DISC tulkinnoissamme. DISCin ympärille rakennetuista workshopistamme olemme aina saaneet erinomaista palautetta asiakkailtamme.

Voisiko oma organisaationne hyötyä Extended DISC® analyyseista? Ole yhteydessä Marikaan, niin laadimme teille suunnitelman sekä kustannusarvion!

Kuvat: Extended Disc® Finland