Organisaatiomuutokset ovat välttämättömiä, mutta niiden läpivieminen voi olla haastavaa niin työntekijöille kuin yrityksellekin. Kun organisaatio joutuu tekemään vaikeita päätöksiä, kuten henkilöstön vähentämistä tai tehtävien uudelleenjärjestelyjä, on tärkeää tarjota työntekijöille tukea ja resursseja siirtymävaiheessa. Sekä heille, jotka jäävät organisaation, että heille, jotka joutuvat jättämään sen. Tässä astuvat kuvaan uudelleensijoittamispalvelut, jotka ovat tehokas ja empaattinen tapa tukea työntekijöitä heidän siirtymässään kohti uusia uramahdollisuuksia.

Uudelleensijoittamispalvelut, tai englanniksi Outplacement, mistä on kyse?

Uudelleensijoittamispalvelut ovat kokonaisvaltainen tukipaketti, jonka avulla organisaatio voi auttaa irtisanottuja työntekijöitä siirtymään uusiin työtehtäviin mahdollisimman sujuvasti. Vaikka irtisanotut työntekijät ovat avainasemassa, tärkeää on myös muistaa tukea muitakin henkilöitä organisaatiossa: päätöksen tekevää esimiestä, sekä jäljelle jäävää tiimiä, ja käydä avointa ja rehellistä keskustelua nytky tilanteesta, sekä miten siitä jatketaan eteenpäin.

Adientellä räätälöimme aina palvelumme jokaisen asiakasyrityksen mukaan, ja palvelut luodaan juuri kyseisen yrityksen, sekä sen työntekijöiden, tarpeiden mukaan.

Outplacement palvelun sisältö:

Outplacement palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Outplacement alkaa sillä, että asiakasyritys tekee Adientelle tilauksen uudelleensijoittamisesta, joko yhdelle tai useammalle hengelle. Asiakasyritys käy itse muutosneuvottelut työntekijöidensä kanssa, ja Adiente astuu kuvioon, kun irtisanomispäätökset ovat tehty. Sen jälkeen otamme kopin niistä työntekijöistä, jotka ovat saaneet outplacement paketin.
Räätälöimme sen jälkeen uudelleensijoittamisprosessin irtisanotun työntekijän toiveiden mukaan, ja prosessi on täysin luottamuksellinen. Raportoimme asiakasyritykselle ainoastaan, että prosessi on alkanut, sekä että se on päättynyt.

Työntekijälle Outplacement prosessi koostuu yleensä seuraavista osa-alueista:

Valmistelut ja suunnan määrittely: Ennen kuin aloitamme ansioluettelon kirjoittamista, istumme alas ja mietimme miltä työnhakijasta tuntuu, mitä työnhakija haluaa tehdä seuraavaksi ja mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa. On tärkeää aloittaa käsittelemällä organisaatiomuutoksen aiheuttamia tunteita. Sen jälkeen voidaan edetä miettimään tulevaisuutta: mitä työnhakija halua tehdä, short term sekä long term ja vaihtoehtoja on paljon: onko nyt aika harkita yrittäjyyttä? Vai jatkokouluttautumista – MBA tutkinto?  Kiinnostaako hallitustyöskentely, olisiko mielenkiintoista perehtyä hallitustyöskentelykoulutuksiin ja sitä kautta tutustua hallitusammattilaisten verkostoihin, esim. Boardman tai Kauppakamarit? Tai haluaako hän jatkaa samalla alalla ja samoissa tehtävissä kuten aikaisemmin, jolloin ajankohtaista on CV:n sekä Linked In profiilin terävöittäminen ja työnhaku?
Kun tämä on määritelty, ja suunta on selvä, voidaan aloittaa itse uravalmennus.

Uravalmennus: Kun olemme kartoittaneet eri vaihtoehtoja, ja työnhakija on valinnut miten hän haluaa edetä, aloitamme uravalmennuksen. Tämä voi koostua erilaisista moduuleista työnhakijan toiveiden mukaan. Aloitamme yleensä aina henkilöarvioinnin tekemisestä, joka auttaa työnhakijaa näkemään ja tuomaan esiin omat vahvuutensa, sekä tunnistamaan omat kehityskohteensa. Tämä auttaa häntä työnhaussa. Jatkamme laatimalla ammattimaisen ansioluettelon sekä kirjoittamaan erilaisia työhakemuksia. Käymme läpi hakijan Linked In profiilin sekä valmennamme häntä työhaastattelutilanteisiin.

Työnhakuresursseja: Moni työnhakija ei ole hakenut töitä vuosiin, tai jopa vuosikymmeniin – ja moni asia työhaussa on vuosien mittaan muuttunut ja kehittynyt. Me autamme työnhakijaa ymmärtämään työnhakua ja menestymään työnhakijana vuonna 2024.
Valmennuksemme sisältää laajan valikoiman työnhakuun liittyviä resursseja, kuten työnhakustrategioita – miten hakea ja erottautua, mitä muuta hän osaa kuin sen mitä hän on aina tehnyt, piilotyöpaikat ja suorahakuyhtiöt – miten he hakevat ja miten he löytävät sinut? Annamme hajualle myös verkostoitumisvinkkejä ja työkaluja työpaikkailmoitusten seurantaan, jotta hän varmasti löytää ja identifioi hänelle itselleen sopivat paikat ja onnistuu hakemaan näitä tehtäviä menestyksekkäästi.

Prosessin kesto: Adienten Outplacement prosessi kestää kolme kuukautta, jolloin tapaamme työnhakijan kanssa 6 kertaa.

Tukea keskustelusta ja läsnäolosta: Organisaatiomuutokset voivat olla henkisesti raskaita työntekijöille ja on tärkeää saada purkaa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, jotta ne voidaan käsitellä, ja sitten siirtyä eteenpäin.  Tämä ei päde ainoastaan henkilöihin, jotka irtisanotaan, vaan myös he, jotka saavat pitää työpaikkansa, kokevat usein tarvetta keskustella organisaatiomuutoksesta sekä tulevaisuudesta. Tähän keskusteluun kannattaa käyttää aikaa, ja mahdollisimman nopeasti käsitellä miten uudessa tilanteessa toimitaan, jotta yritys ja uusi organisaatio voisi jatkaa jokapäiväistä toimintaansa tehokkaasti mahdollisimman nopeasti.

Miksi Uudelleensijoittamispalvelut ovat tärkeitä?

Uudelleensijoittamispalvelut ovat tärkeä investointi sekä työntekijöiden että yrityksen kannalta useista syistä:

Työntekijöiden sitouttaminen: Tarjoamalla tukea organisaatiomuutosten yhteydessä työnantaja osoittaa välittävänsä työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan. Tämä parantaa yleensä työntekijöiden sitoutumista ja luottamusta yritystä kohtaan.

Positiivinen työnantajamielikuva: Organisaatio, joka kohtelee työntekijöitään inhimillisesti ja tarjoaa tukea vaikeissa tilanteissa, onnistuu positiivisen työnantajamielikuvan rakentamisessa, mikä puolestaan houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä tulevaisuudessa.

Tehokas organisaatiomuutos: Hyvin tuettujen työntekijöiden on helpompi siirtyä eteenpäin kohti uusia tehtäviä ja uramahdollisuuksia, mikä puolestaan auttaa organisaatiota saavuttamaan organisaatiomuutoksen tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin.

Mikäli organisaatiomuutos on yrityksessänne ajankohtainen, tai tulossa ajankohtaiseksi, ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teille sopiva Outplacement kokonaisuus! Ole yhteydessä, niin jatketaan siitä:

Erica Flinck-Härkönen, 040 510 7700, erica.flinck-harkonen@adiente.fi
Marika Högström-Andersson, 050 572 6439, marika.hogstrom-andersson@adiente.fi