Henkilöstövuokraus

Elämme alati muuttuvassa maailmassa, myös yritystasolla. Yritysten on nopeasti pystyttävä vastaaman erilaisiin tilanteisiin, mikä vaatii henkilöstöltä paljon.

Adiente on mainio vaihtoehto oman henkilöstön lisäpalkkaamiselle ja –kouluttamiselle, sillä meiltä yritys saa aina juuri sellaisen resurssin, jota tarvitsee tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi oman henkilöstön sairasloma tai muu poissaolo, tai sellaisen henkilön palkkaaminen, jota ei löydy omasta talosta.

Adienten työnhakijat ovat hyvin koulutettuja ja yhteistyökykyisiä, heillä on yhdessä hyvin laaja osaaminen, koulutus, kokemus ja pätevyys. Tämä tarkoittaa, että me voimme tarjota asiakkaillemme sopivan ja osaavan henkilön erittäin laajalla osaamisalueella.

Adienten henkilöstövuokrausprosessi:

Adientelle on tärkeää, että myös lyhytaikainen vuokrattu henkilöstöresurssi soveltuu sekä tehtävään että yrityskulttuuriin. Tämän takia panostamme lyhyempiaikaiseen vuokraukseen samalla tavalla kuin rekrytointiin.

1. Adienten konsultti ja asiakas tapaavat
Adientelle on tärkeätä käydä asiakkaan toimistolla ja nähdä paikan jossa työntekijä tulee työskentelemään. Henkilökohtaisen tapaamisen aikana Adienten konsultti näkee tulevia työkavereita, toimistoa, yrityskulttuuria ja toimintatapoja – kaikki asioita jotka ovat tärkeitä oikean työntekijän valitsemiseen. Tapaamisen aikana laaditaan työntekijä profiili, jonka mukaan Adienten konsultti lähtee hakemaan sopivaa työntekijää. Samalla allekirjoitetaan myös tarvittavat sopimukset.

2. Adienten konsultti hakee sopivaa työntekijää
Työprofiilia käyttäen, Adiente etsii asiakkaalle sopivan työntekijän cv tietokannastaan ja laatii yleensä tehtävästä myös työpaikkailmoituksen. Haastattelemme parhaiten soveltuvat ehdokkaat ja haastattelussa ja tarkistamme heidän taustat.

3. Ehdokkaat esitellään asiakkaalle
Esittelemme sovittuna ajankohtana asiakkaalle yleensä kolme sopivinta ehdokasta, jonka jälkeen asiakas haastattelee hakijat ja valitsee työntekijänsä.

4. Toimeksianto alkaa
Kun kaikki osapuolet ovat sopineet asioista, toimeksianto alkaa. Pidämme yhteyttä koko toimeksiannon ajan sekä asiakkaaseen että työntekijään.

5. Toimeksianto päättyy tai työntekijä rekrytoidaan asiakkaalle
Toimeksiannon päätyttyä Adienten konsultti on yhteydessä sekä asiakasyritykseen että työntekijään, ja työsuhde arvioidaan. Usein Adienten vuokrasuhteet päättyvät siten, että asiakasyritys rekrytoi työntekijän. Adiente kirjoittaa työntekijälle työtodistuksen.


Henkilöstövuokrauspalvelut

Adienten kautta voi vuokrata työntekijöitä erilaisiin tehtäviin, kuten:

• Sijaisuuksiin
• Projekteihin
• Kesätöihin
• Vuokratun työntekijän voi rekrytoida milloin tahansa vuokrakauden aikana, sopimalla siitä sekä Adienten että työntekijän kanssa.

Takuu

Adiente antaa täyden takuun kaikille vuokraustoimeksiannoille. Jos asiakasyritys ei jostain syystä ole tyytyväinen tilapäiseen työntekijään hänen koeaikansa aikana, haemme tilalle toisen työntekijän, jolla on vastaava pätevyys. Takuu koskee kaikkia vuokratyösuhteita, ja useimmista kilpailijoistamme poiketen, myös työntekijällä on mahdollisuus irtisanoutua mikäli hän ei koe menestyvänsä tehtävässään.

Rekrytointi

Oikean henkilön löytäminen oikeaan paikkaan on tänään yritysten suurimpia haasteita. Sopivan ja lahjakkaan henkilön löytämisestä on tullut yhä haastavampaa ja samalla koko ajan tärkeämpää.

Adiente on vuosien saatossa erikoistunut etsimään ja arvioimaan hakijoita eri toimialoilla. Meillä sama konsultti vastaa koko toimeksiantoprosessista ja tunnemme asiakkaamme hyvin. Me tapaamme asiakkaan, etsimme ja valitsemme ja haastattelemme sopivat hakijat, ja esittelemme sitten heistä parhaimmat asiakkaalle. Konsulteillamme on paljon tietoa asiakkaan tarpeista ja hakijoiden taidoista, mikä takaa ammattitaitoisen, kustannustehokkaan ja laadukkaan rekrytointiprosessin.

Rekrytointiprosessi Adientella:

1. Asiakkaan tapaaminen, tehtäväprofiilin luominen
2. Työpaikkailmoituksien tekeminen sekä julkaisu
3. Hakemusten käsittely
4. Haastattelut ja arvioinnit
5. Taustan selvitys sekä referenssit
6. Sopivimpien hakijoiden esittely asiakkaalle
7. Asiakkaan haastattelut
8. Ilmoittaminen kaikille hakijoille joita ei valittu
9. Seuranta

Takuu
Adiente antaa täyden takuun kaikille rekrytointitoimeksiannoille. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen uuteen työntekijään, ja työsuhde päättyy koeajan aikana, suoritamme rekrytoinnin uudestaan veloituksetta.


Konsultointi

Monet asiakkaamme toivovat rekrytointien ja henkilöstövuokrauspalveluiden lisäksi, myös apua, tukea, valmennusta ja sparrausta. Adiente panostaa mielellään myös asiakkaidensa johdon ja henkilöstön tarpeisiin, ja räätälöimme yhdessä niitä palveluja joita asiakas tarvitsee.
Nämä konsultointipalvelut voivat olla esimerkiksi:

• Johdon valmennus ja tuki
• Organisaation ja henkilöstön kehittäminen
• Henkilöstön määrällinen kasvattaminen ja kasvun hallittavuus
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilö-/soveltuvuusarvioinnit

Rekrytointi- tai headhunting-toimeksiantojen tukena käytetään tänään yhä useammin jonkun tyyppistä henkilöarviointia varmistamaan rekrytoinnin onnistuminen. Testejä on monen tyyppisiä, mutta niiden avulla on aina tarkoitus selvittää työnhakijan kykyä menestyä tehtävässä. Arvioinneilla voidaan kartoittaa monta eri asiaa, kuten henkilön työskentelytapaa, ominaisuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä.

Adienten käyttämällä DISC-henkilöarvioinnilla on tarkoitus muodostaa objektiivinen kuva työnhakijan soveltuvuudesta haettuun työtehtävään, sekä miten hyvin työntekijä sopii asiakasyrityksen organisaatioon. Tämä saavutetaan vertaamalla keskenään työtehtävää, analyysituloksia, henkilön omia näkemyksiä sekä asiantuntijamme analyysiä kokonaisuudesta. Huolella toteutettu henkilöarviointi rekrytoinnin yhteydessä varmistaa oikean työnhakijan valintaa.

Adientellä konsulttimme Marika Högström-Andersson tekee Extended DISC® -analyysit. Extended DISC® antaa yksilöille, tiimeille ja organisaatioille helposti käytettävän sähköisen työkalun henkilön käyttäytymisen ja luonteen identifiointiin ja arviointiin. Extended DISC® perustuu 1920-luvulla kehitettyyn suosittuun DISC-teoriaan, ja sillä on monta sovellusaluetta, muun muassa johtajuus ja organisaation kehitys, kommunikaatio ja vuorovaikutus taitojen kehittäminen, asiakaspalvelukoulutus, jne.

Rekrytointitoimeksiantojen yhteydessä tehtävien henkilöarviointien lisäksi Adiente tekee myös muita arviointeja, kuten ryhmäanalyysejä ja parianalyysejä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


Milloin käytetään?

Rekrytointi on vain yksi monista tilanteista, jolloin henkilöarviointi voi olla ajankohtainen.  Arviointeja käytetään myös mm. työntekijän kehityspotentiaalin kartoittamiseen tai valitessaan henkilöitä koulutukseen tai urakehityksen tukena. Erilaisia arviointitapoja on monia, ja tavoitteesta riippuen kannattaa miettiä minkä arviointitavan valitsee.

Extended DISC® -arviointeja voidaan käyttää monella eri tapaa, myös mm. tiimien yhteistyökyvyn parantamiseksi tai koko yrityksen tai organisaation yhteistyön parantamiseksi.